Kontakty

Effeta denní stacionář

Tel.: 544 423 040
Strnadova 14, Brno, 628 00
Vedoucí služby: Mgr. Renata Musilová - koordinátorka služby
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

využití vozidla Effety k cestám mimo Brno, svozová služba 

V denním stacionáři Effeta poskytujeme prostor lidem s mentálním postižením a autismem k tomu, aby podle svých individuálních potřeb rozvíjeli své dovednosti a znalosti. Podporujeme jejich samostatnost, aktivní trávení času a zapojení do kolektivu tak, aby se začleňovali do běžné společnosti. Klientům nabízíme různé činnosti a různou míru podpory.

Seznam lidí

Ing. Bc. Ivana Hrubanová, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Renata Musilová - koordinátorka služby