O nás

Jsme křesťanská organizace pomáhající lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporující samostatnost těch, kteří si pomoci neumí.

Naším posláním je služba milosrdné lásky církve bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost.

Od roku 1992 vyvíjíme svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod.

Vize Diecézní charity Brno do r. 2022.

Diecézní Charita v číslech

 • 150 služeb (sociálních, zdravotních i ostatních)
 • 1600 pracovníků
 • 400 dlouhodobých dobrovolníků
 • 11 000 krátkodobých dobrovolníků
 • 50 000 lidí v nouzi ročně
 • 3. největší diecézní území
 • 2. největší diecézní Charita co do počtu služeb
 • 10,5 km2 – průměrná rozloha, na které působí náš pracovník
 • každý 117. obyvatel na území, kde pomáháme, je naším dobrovolníkem

Historie

Novodobá podoba Diecézní charity Brno se začíná formovat od jejího znovuobnovení brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem v roce 1992.

Charita existovala ale také v minulosti. O její historii se dočtete zde.

Odborné kolegium DCHB

Odborné kolegium DCHB je odborným poradním orgánem ředitele DCHB. Usiluje o zlepšení kvality a efektivitu činnosti v dané oblasti výměnou a předáváním informací, sdílením zkušeností, tvorbou vodítek pro hodnocení a zlepšování kvality v dané oblasti, realizací kontrolních mechanismů ke sledování kvality, společným plánováním rozvoje a mezidiecézní spoluprácí v dané oblasti.

Odborné kolegium je složeno z kolegií jednotlivých odborností - sítí projektů DCHB, které spojuje stejná, nebo obdobná oblast poskytovaných služeb:

 • Kolegium zdravotnických činností
 • Kolegium azylových domů
 • Kolegium nízkoprahových služeb
 • Kolegium poradenství, krizové pomoci a terénních programů
 • Kolegium služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Kolegium služeb na podporu tělesného a duševního zdraví
 • Kolegium prevence rizikového chování
 • Kolegium prorodinných služeb
 • Kolegium sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi