O nás

Jsme křesťanská organizace pomáhající lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporující samostatnost těch, kteří si pomoci neumí.

Naším posláním je služba milosrdné lásky církve bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost.

Od roku 1992 vyvíjíme svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod.

Vize Diecézní charity Brno do r. 2022.

Diecézní Charita v číslech

  • 150 služeb (sociálních, zdravotních i ostatních)
  • 1600 pracovníků
  • 400 dlouhodobých dobrovolníků
  • 11 000 krátkodobých dobrovolníků
  • 50 000 lidí v nouzi ročně
  • 3. největší diecézní území
  • 2. největší diecézní Charita co do počtu služeb
  • 10,5 km2 – průměrná rozloha, na které působí náš pracovník
  • každý 117. obyvatel na území, kde pomáháme, je naším dobrovolníkem

Historie

Novodobá podoba Diecézní charity Brno se začíná formovat od jejího znovuobnovení brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem v roce 1992.

Charita existovala ale také v minulosti. O její historii se dočtete zde.

Odborné kolegium DCHB

Odborné kolegium DCHB je odborným poradním orgánem ředitele DCHB. Usiluje o zlepšení kvality a efektivitu činnosti v dané oblasti výměnou a předáváním informací, sdílením zkušeností, tvorbou vodítek pro hodnocení a zlepšování kvality v dané oblasti, realizací kontrolních mechanismů ke sledování kvality, společným plánováním rozvoje a mezidiecézní spoluprácí v dané oblasti.

Odborné kolegium je složeno z kolegií jednotlivých odborností - sítí projektů DCHB, které spojuje stejná, nebo obdobná oblast poskytovaných služeb:

  • Kolegium zdravotnických činností
  • Kolegium azylových domů
  • Kolegium nízkoprahových služeb
  • Kolegium poradenství, krizové pomoci a terénních programů
  • Kolegium služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • Kolegium služeb na podporu tělesného a duševního zdraví
  • Kolegium prevence rizikového chování
  • Kolegium prorodinných služeb
  • Kolegium sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi