Postní almužna proměňuje postní snahy ve prospěch potřebných už desátým rokem
25. února 2020 Výsledky Postní almužny

Postní almužna proměňuje postní snahy ve prospěch potřebných už desátým rokem

Popeleční středou tradičně začíná duchovní projekt Postní almužna, do kterého se zapojují tisíce věřících. Postní almužna je příležitost, jak věnovat svoje postní snažení ve prospěch potřebných. Už po desáté jsou ve farnostech brněnské diecéze připraveny k rozebrání papírové schránky – postničky. Do nich lidé ukládají peníze v hodnotě odřeknutého požitku během postní doby. Každý si může zvolit, komu chce ušetřené peníze věnovat. V loňském roce Diecézní charita Brno díky příspěvkům z Postní almužny zakoupila speciální lůžka pro nemocné a umírající v Rajhradě a podpořila rodiny s dětmi v Komárovicích i v Hustopečích.

Diecézní charita Brno nabízí zapojení do Postní almužny už desátým rokem. „Tím že věřící věnují postní snažení potřebným, povýší svoje úsilí a dají mu další smysl. V loňském roce jsme například díky penězům z Postních almužen zakoupili matrace proti proleženinám do Domova pokojného stáří na Kamenné. Rajhradská charita pořídila nevyléčitelně nemocným pacientům v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa osm polohovacích lůžek. Oblastní charita Blansko věnovala peníze i na zahraniční projekty. Konkrétně na rozvoj pečovatelské služby v Moldavsku,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Postničky si mohou věřící vzít domů od Popeleční středy. Po celou dobu postu do nich vkládají peníze za věci, které si odřekli. Pokud se například rozhodnu odepřít si čokoládu, její hodnotu vhodí do své postničky. Druhou Neděli velikonoční 19. dubna přinesou postničky s penězi zase zpět do kostela. „Do schránky je možné vhodit lístek, nebo napsat přímo na ni – ze spodní části – jak si přeji, aby se s penězi naložilo. Pokud tam nic nebude uvedeno, peníze budou pomáhat podle rozhodnutí místní Charity,“ doplňuje hlavní koordinátorka Postní almužny Katarína Durkáčová. (Další informace o projektu Postní almužna naleznete zde.)

Postnička 2020

O významu postu hovoří i Svatý otec. Papež František ve svém poselství k postní době v roce 2020 mimo jiné varuje před hromaděním majetku. „I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili o svůj majetek s těmi, kdo almužnu nejvíce potřebují, a měli tak osobní účast na budování spravedlivějšího světa. Sdílení v rámci křesťanské lásky činí člověka více člověkem; hromadění přináší riziko, že se uzavřeme do svého egoismu a staneme se bezcitnými,“ uvádí Svatý otec v poselství (více zde).