Tříkrálová sbírka

post_940x788_obecne1_150dpi

Největší sbírka nejen v brněnské diecézi

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně již od r. 2001 Charita Česká republika. Koledování a doprovodné akce organizují místní Charity (diecézní, oblastní, farní), často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a ročně se do ní zapojí více než 70 tisíc koledníků, na území, kde působí Diecézní charita Brno, je to více než 15 tisíc.

Komu sbírka pomáhá?

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

Více informací

Děkujeme za vaši štědrost!

Výtěžek Tříkrálové sbírky každý rok roste a my jsme velmi vděční, že naše koledníky přijímáte s otevřeným srdcem. I díky vám každý rok pomůžeme více než 50 000 lidem, kteří si neumí nebo nemohou pomoci sami. 

Buď KING, staň se koledníkem! 

Bez zapojení dobrovolníků a koledníků by se sbírka vůbec nemohla uskutečnit. Přidej se k nám a buď jedním ze tří králů! 

Chci koledovat