I v krizi Češi pomáhají potřebným. Sobotní Sbírka potravin vynesla více než 12,6 tun zboží
24. dubna 2023 Potravinová sbírka

I v krizi Češi pomáhají potřebným. Sobotní Sbírka potravin vynesla více než 12,6 tun zboží

Do jarního kola Sbírky potravin i přes nelehkou dobu věnovali laskaví dárci na pomoc lidem v nouzi 12 689 kilo potravin a drogerie. Diecézní charita Brno získané jídlo a další věci použije především pro sociálně slabé, seniory nebo samoživitele. Akci tradičně pořádá Česká federace potravinových bank, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s obchodními řetězci působícími na českém trhu.

Vysoká inflace a zdražování způsobují výrazný nárust lidí, kteří se dostali do tíživé životní situace. Nejen jim může pomoci sobotní Sbírka potravin. „Je smutné, že počet lidí v nouzi vzrůstá. Stalo se tvrdou realitou, že i obyčejné věci se staly pro řadu lidí nedostupné. O to více si ceníme štědrosti dárců, kteří pomohou těm nejpotřebnějším tím nejdůležitějším – jídlem. Srdečně děkuji všem, kdo se do sobotní sbírky zapojili,“ uvedl Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno. Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v České republice, lidé dávali charitním pracovníkům a dobrovolníkům, označeným zelenými zástěrami s názvem akce, ze svého nákupu to, co by mohlo pomoci ostatním. 

V brněnské prodejně Globus lidé v sobotu věnovali na pomoc lidem v nouzi 4 437 kilo potravin a drogerie. Získanou potravinovou pomoc rozděluje Diecézní charita Brno konkrétním klientům ve svých službách. Přímo v Brně darované zboží pomůže klientům centra Celsuz, které pomáhá lidem sociálně znevýhodněným. Další balíčky s potravinovou pomocí rozdají lidem v krizi služby, které se věnují lidem bez domova. „Vždy se snažíme, aby pomoc byla dobře využita. Například nám umožní navázat další spolupráci s klientem nebo potřebnému pomůže překlenout náročnou životní situaci,“ vysvětlila Veronika Smetanová, koordinátorka Odborného sociálního poradenství v centru Celsuz. 

Potraviny pomohou také opuštěným seniorům, ohroženým maminkám nebo rodinám s dětmi a dalším klientům sociálních služeb brněnské Charity.

Podrobné výsledky Sbírky potravin v brněnské diecézi: 

výsledky DCHB