Zvyšujeme kvalitu služeb díky podpoře Nadace ČEZ
27. března 2023 Aktuálně

Zvyšujeme kvalitu služeb díky podpoře Nadace ČEZ

Diecézní charita Brno byla v loňském roce jednou z vybraných organizací, která obdržela finanční podporu na zvyšování kvality služeb. V rámci grantu Neziskovky 2022 Nadace ČEZ podpořila 116 projektů celkovou částkou 9,9 milionů korun. Cílem grantu Neziskovky Nadace ČEZ je podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací, které poskytují služby přímé sociální péče.

Diecézní charita Brno proměnila podporu na rozvojové školení pro zvýšení citlivosti pracovníků k potřebám seniorů, lidí s postižením a dalších ohrožených skupin. „Díky této nadační podpoře jsme byli schopni ovlivnit efektivitu poskytovaných služeb a přispět k vyššímu uspokojení potřeb našich klientů. Projekt přispěl k rozvoji znalostí a dovedností pracovníků i manažerů sociálních služeb, a to v několika vytipovaných tématech. Za tuto podporu jsme velmi rádi,“ objasnil Pavel Filo projektový manažer Diecézní charity Brno.

Jednou z podpořených aktivit Diecézní charity Brno byl workshop, který umožnil sdílení poznatků a zkušeností pracovníků z více druhů sociálních služeb.  Obsahem workshopu byla podpora naplňování práv a uplatňování vlastní vůle lidí se sníženou samostatností, orientací, mentálním postižením nebo demencí a s omezenou svéprávností (klienti denních a týdenních stacionářů, pečovatelské služby, osobní asistence), například při uzavírání smluv, rozhodování o vhodné míře podpory při doprovodu, pohybu ve městě či nakupování a v řadě dalších situacích.

Účastníci si chválili nejen samotnou náplň workshopu, ale i lektora. „Zazněla spousta nových zajímavých informací, vše podané srozumitelně, předané informace jdou realizovat – jsou uskutečnitelné v praxi,“ popsala svoji zkušenost jedna z nich.

Další realizovanou aktivitou byly audity kvality sociálních služeb. Jejich cílem bylo identifikovat vhodné změny v praxi, postupech pracovníků a v metodických dokumentech služeb. A to za účelem zvýšení kvality a efektivity poskytovaných služeb. Přínos provedeného auditu spatřuji především v novém úhlu pohledu na vypracované standardy kvality a řešení situací, se kterými se v poradně setkáváme. Ačkoli některá doporučení bude možné uplatnit ihned, v případě jiných bude jejich zapracování vyžadovat určitý čas a úsilí,“ popsal svůj dojem z jednoho auditu zaměstnanec Charity.

Projekt byl realizován díky podpoře Nadace ČEZ

nadace ČEZ