Milada Čaháková: Moje práce je poslání
1. června 2022 30 srdcí Charity

Milada Čaháková: Moje práce je poslání

zástupkyně vrchní sestry a všeobecná sestra, Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Paní Milada Čaháková začala v Oblastní charitě Žďár pracovat v roce 1997, nastoupila zde jako zdravotní sestra po mateřské dovolené. V té době vypomáhala jako sestra na žďárské poliklinice, ale uvolnilo se místo v Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě. Milada neváhala a přihlásila se.

Práci pro lidi a s lidmi má ráda, každý den se do ní těší. Je to díky kolektivu skvělých kolegyň a vstřícnému vedení hospicové a zdravotní péče. Ráda vzpomíná, kolika pacientům za dobu strávenou v Charitě pomohla. Za uplynulých 25 let pomalu dochází ke generační výměně a paní Milada navštěvuje pacienty, kteří se před čtvrt stoletím starali o své rodiče a nyní sami potřebují pomoc zdravotních sester. V minulosti pracovala v nemocnici na chirurgii a jak sama uvádí, domácí prostředí je pro pacienty velmi důležité a nenahraditelné.

Svoji práci by za jinou neměnila, bere ji jako poslání, které vykonává s láskou a pokorou. V současnosti pracuje v Charitě jako všeobecná sestra v Domácí zdravotní péči a v Domácím hospicu Barborka. Jak Milada dodává, stále je se co učit a v čem se vzdělávat. Práce je to dynamická a umožňuje neustálý rozvoj. Ráda předává své zkušenosti mladším kolegyním a naopak se i ona od nich učí.

Svůj volný čas tráví s rodinou, která jí je oporou v náročné službě. Má ráda práci na zahrádce, procházky v přírodě a hlavně má radost z vnoučka.

Do budoucna přeje všem hodně zdraví a vzájemné tolerance.