Struktura organizace

Jsme součástí střešní organizace Charita ČR. Působíme na území brněnské diecéze (Jihomoravský kraj a část Kraje Vysočina).

Naši strukturu tvoří 9 oblastních Charit a Sekretariát DCHB, který spravuje také Služby na území města Brna.

Naše činnosti rozdlělené podle cílových skupin

20191030_092653318_iOS

Organigram