Naše vize

Diecézní charita Brno (DCHB) je v místech svého působení funkčním systémem služeb pro potřebné a záchrannou sítí pro lidi v nouzi.

DCHB si je vědoma hodnoty každého pracovníka, a proto podporuje jeho rozvoj.

Svoji činnost DCHB vykonává v souladu se čtyřmi základními hodnotami – pravdou, svobodou, spravedlností, láskou.

Všechny činnosti jsou vykonávány s ohledem na to, že Charita je součást církve. Pro každého zaměstnance i klienta je k dispozici oslovující a funkční nabídka duchovní služby. Vedoucí pracovníci jsou nositeli křesťanských hodnot, zajištují propojení s církví a respektují její učení.