Petr Šimon: Lidé bez domova - od předsudků k vděčnosti
1. června 2022 30 srdcí Charity

Petr Šimon: Lidé bez domova - od předsudků k vděčnosti

vedoucí služeb pro lidi bez domova, Diecézní charity Brno - Služby Brno

Petr Šimon je těsně po škole a má nastoupit do stacionáře Effeta. Když ale v Charitě míjí nástěnku, všimne si inzerátu ze sociálně-právní poradny. To ho velmi láká a přihlásí se. Do poradny ho nakonec nevezmou, ale nabídnou mu práci v denním centru pro lidi bez domova. „Bohužel tehdy jsem měl předsudky. Myslel jsem si (asi jako většina laické veřejnosti), že lidé, kteří skončí na ulici, si za to můžou sami a že pomáhat jim nemá příliš efekt. Nabídku jsem přijal, ale byl jsem si jistý, že si odkroutím rok praxe a odejdu jinam. Jak moc jsem se mýlil,“ pousměje se nynější šéf charitních služeb pro lidi bez domova. Záhy pochopil, že nic není černobílé a že je i možné dostat člověka z ulice ze dna společnosti do vlastního bytu, zpět do normálního života.

Petr Šimon zjistil, že spousta lidí začne pít alkohol až poté, co skončí na ulici, a ne před tím, jak si původně myslel. Začal se zamýšlet nad tím, že každý v životě prochází různými krizemi, proč ale někteří problémy ustojí a jiní ne? „Vysledoval jsem tři příčiny, proč lidé přicházejí o domov. Tou první a nejčastější jsou psychické problémy, takových je až 60 % našich klientů. Mnozí chodí k psychiatrovi už předtím, než přijdou o střechu nad hlavou a když se jim nahromadí potíže, je větší pravděpodobnost, že je nezvládnou. Druhou příčinou je sociální handicap. Mnozí naši klienti pocházejí z patologického prostředí, jejich otec je třeba alkoholik, maminka prostitutka, nebo je tam násilí… Zkrátka neměli dobré zázemí. A třetí příčinou bývá mentální handicap. Takoví lidé v této turbulentní, složité době selhávají. Někdo je obelstí, dá jim třeba něco podepsat a už je velký problém,“ vyjmenovává Petr Šimon.

Dříve chtěl vidět výsledky své práce hned, lidé bez domova jej ale naučili trpělivosti a on ví, že je lze dostat i z těch nejzapeklitějších situací, je-li vůle. „Velmi si vážím toho, že mě všichni ti lidé pustili do svého světa. Že mi svěřili svoje intimní citlivé příběhy. Když se někdo nechová vhodně, je problémový, vyvádí, něco za tím je. Pak vám ukáže žehličku obtisknutou na zádech a víte,“ nastíní Petr. I konfliktního člověka je třeba motivovat, povzbudit, případně pochválit. Třeba to dosud v jeho životě nikdo neudělal a on se poprvé cítí jako plnohodnotný člověk.