Charitní bazar Baltazar

carousel_baltazar

Oblečení, které už nepotřebujete, může díky nám pomáhat potřebným.

Prodejna Hybešova ulice (jedna z našich prodejen) (2)

Charitní bazar Baltazar, sociální podnik výjimečný rozsahem své pomoci na území celého Jihomoravského kraje

Textilní banka Baltazar (Charitní bazar Baltazar) má již 8leté zkušenosti se sběrem nepotřebného oblečení a textilního a oděvního odpadu. Za poslední 3 roky sesbírala pomocí 20 sběrných kontejnerů a centrálního skladu 1615 tun textilu a oděvů

Výdej lidem oblečení lidem v nouzi (2)

 

Jsme jediná organizace svého druhu na území celého Jihomoravského kraje, která šatstvo v takto velkém rozsahu vybírá a následně i třídí a poskytuje potřebným, a to na základě spolupráce s místními úřady práce, sociálními odbory i neziskovou sférou. Právě tyto instituce vydávají poukázky, se kterými si k nám sociálně potřební lidé mohou přijít pro šatstvo zdarma. Pro lidi s prokazatelnou nouzí je tento způsob distribuce textilu obrovskou pomocí a podporou. Jen za rok 2021 si lidé v nouzi u nás přerozdělili 89 tun šatstva, naše středisko inspiruje mnohé další firmy a je dáváno za příklad dobré praxe.

Svoz šatstva ze zběrných nádob a ukládání v třídírně (3)

 

Jsme středisko nevykazující zisk, i když určitou část šatstva prodáváme v sociálních second-handech. Zisk z těchto prodejů totiž pokrývá náklady spjaté s provozem prodejen a sběrného a třídícího střediska.

Baltazar svou činnost financuje převážně z výnosů prodejen šatstva.

Máte doma oblečení, které už nevyužijete? Darujte ho Baltazaru a vaše staré budou kousky pomáhat. 

Podpořte nás nákupem na našem novém E-SHOPU. Veškeré výdělky pomáhají udržet provoz Baltazaru a tím zachovat výdej šatstva pro potřebné a zaměstnání pro lidi znevýhodněné na trhu práce. 

Nakupujete rádi v "sekáčích", tak navštivte naše prodejny!

Potřebujete se na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat! 

Nepotřebné šatstvo můžete odevzdat i do jednoho z našich kontejnerů.

Příběh Charitního bazaru Baltazar 

Filip Habrman_smallBaltazar jsem opětovně zakládal v roce 2013, kdy byl téměř před uzavřením. Nový koncept jsme postavili na třech pilířích. Uživit se bez pomoci státních financí či podpor, tj. sociální podnikání poskytnout šatstvo zdarma všem lidem bez rozdílu, pokud tito lidé procházejí životní finanční krizí, a v poslední řadě snížit obsah šatstva, které končí na skládkách.

Ač se záměr zdál na počátku nerealizovatelný a mnoho lidí mě zrazovalo, podařilo se všechny pilíře naplnit a Charitní bazar Baltazar uvést v život a následně provozovat. 

V současné době platí, že:

  • vedeme tři charitní bazary v Brně a jeden E-shop
  • zaměstnáváme celkem 9 osob, kteří pracují v charitních prodejnách, třídírně a Eshop
  • šatstvo poskytujeme zdarma (výměnou za poukázky poskytované kurátory města Brna, NNO, sociálními odbory, probační službou atp.), měsíčně takto pomůžeme průměrně 700–1000 lidí v nouzi
  • díky nám dochází k recyklaci a spalování většiny textilního a oděvního odpadu v Brně; do roku 2019 bylo šatstvo recyklováno v Rakousku, nicméně tamní recyklační linka byla uzavřena, a tak od října 2019 veškeré šatstvo, které se nevytřídí na prodejny, tedy asi 70 % z celkového počtu, putuje do spalovny a tím nekončí na skládkách, což je pro nás priorita

Ačkoli jsme součástí Diecézní charity Brno, fungujeme jako sociální podnikání, nikoli sociální služba, a nespadáme tak do „vhodných“ škatulek MMB/JMK – nemůžeme tedy v zásadě žádat o finanční podporu. Dosud jsme ostatně fungovali z 98% bez jakékoli státní či úřední finanční pomoci a chtěli bychom si tento stav udržet.

Sledujte Charitní bazar Baltazar na Facebooku

PROJEKT  BALTAZAR