Charitní bazar Baltazar

Baltazar 820x312

Oblečení, které už nepotřebujete, může díky nám pomáhat potřebným.

Prodejna Hybešova ulice (jedna z našich prodejen) (2)

 

Baltazar je sociálním podnikem. V šesti prodejnách a třídírně zaměstnává 10 lidí, kteří spadají do kategorie „problematicky uplatnitelní na trhu práce“. Jsou mezi nimi maminky po rodičovské dovolené, lidé s duševním onemocněním, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby po výkonu trestu.

Výdej lidem oblečení lidem v nouzi (2)

 

V prodejnách si mohou vyzvednout šatstvo zdarma lidé v nouzi na základě poukázek vydávaných kurátory, neziskovými organizacemi, sociálními odbory, probační službou atd. Měsíčně si šatstvo na poukázky v Baltazaru vyzvedne až 1 000 osob.

Svoz šatstva ze zběrných nádob a ukládání v třídírně (3)

 

Za poslední 3 roky Baltazar sesbíral 1571,7 tun textilního a oděvního odpadu. Veškeré šatstvo je roztříděno a 30 % jde do second hand prodeje. Zbývajících 70 % je odpad, který putuje do spalovny a nekončí na skládkách.

Baltazar svou činnost financuje převážně z výnosů prodejen šatstva.

Máte doma oblečení, které už nevyužijete? Darujte ho Baltazaru a vaše staré budou kousky pomáhat. 

Podpořte nás nákupem na našem novém E-SHOPU. Veškeré výdělky pomáhají udržet provoz Baltazaru a tím zachovat výdej šatstva pro potřebné a zaměstnání pro lidi znevýhodněné na trhu práce. 

Nakupujete rádi v "sekáčích", tak navštivte naše prodejny!

Dvouměsíční výpadek příjmů kvůli koronaviru ohrožuje existenci Baltazaru. Pomozte nám zachránit Baltazar finačním darem! 

Potřebujete se na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat! 

Příběh Charitního bazaru Baltazar 

Filip Habrman_smallBaltazar jsem opětovně zakládal v roce 2013, kdy byl téměř před uzavřením. Nový koncept jsme postavili na čtyřech pilířích. Uživit se bez pomoci státních financí či podpor, tj. sociální podnikání, zaměstnat spoluobčany, kteří jsou na trhu práce nejvíce ohroženi (matky v tísni, lidé na pomezí domova, muži z výkonu trestu, alkoholici, drogově závislí atp.), poskytnout šatstvo zdarma bez rozdílu všem lidem, kteří prochází určitou životní finanční krizí a v neposlední řadě snížit objem šatstva, které končí na skládkách (tj. recyklace, případně spalování ve spalovnách).

Ač se záměr zdál na počátku nerealizovatelný a mnoho lidí mě zrazovalo, podařilo se všechny pilíře naplnit a Charitní bazar Baltazar uvést v život a následně provozovat. Koronakrize ale negativně ovlivnila i nás. Zavřené prodejny pro nás znamenají propad asi o 350 000,- Kč.

Já to prostě nechci zavřít a poslat lidi na ulici. Když to zavřu, lidé nebudou mít práci a někteří z nich opravdu skončí na ulici. Také potřební by přišli o místo, kde dostanou šatstvo. Samozřejmě vím, že i Armáda Spásy má výdejny, ale v takové množství jsme opravdu jediní, a i Armáda Spásy k nám posílá desítky lidí bez domova se ošatit. A už vůbec nechci domýšlet, jak by se zvětšilo množství oblečení končícího na skládkách.

Tento projekt má přesah a provázanost v sociální oblasti, zaměstnanosti a odpadovém hospodářství. Po nikom nežádáme žádné odškodné, ale potřebujeme vaši pomoc, aby mohl Charitní bazar Baltazar přežít.

Sledujte Charitní bazar Baltazar na Facebooku