Sladký rekord na pomoc nevyléčitelně nemocným – sbírka Koláč pro hospic vynesla přes milion korun
17. října 2019 Koláč pro hospic články

Sladký rekord na pomoc nevyléčitelně nemocným – sbírka Koláč pro hospic vynesla přes milion korun

Tradiční sbírka Koláč pro hospic přinesla výjimečný výsledek. Díky dárcům, kteří se minulý týden rozhodli podpořit dobrou věc a ve středu 9. 10. 2019 si přišli do charitních stánků pro lahodný koláč, zaznamenala Diecézní charita Brno rekord. Na pomoc nevyléčitelně nemocným pacientům na území brněnské diecéze se podařilo vybrat 1 075 910 korun.

Sbírka Koláč pro hospic, která se každoročně koná u příležitosti Mezinárodního dne hospicové a paliativní péče, se uskutečnila v brněnské diecézi již po osmnácté. Její první ročník uspořádala Oblastní charita Rajhrad v roce 2001 na podporu charitního Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, s potřebou rozšiřování povědomí o hospicové péči a vznikem dalších hospiců se každoročně úspěšně rozšiřuje a získává pravidelně zájem veřejnosti.

Díky podpoře a štědrosti dárců výtěžek sbírky v celé brněnské diecézi meziročně vzrostl o 185 865 korun. Již druhým rokem mohli lidé přispívat do sbírky prostřednictvím bezkontaktních platebních terminálů. S jejich využitím se ve všech oblastních charitách podařilo získat do celkového výtěžku sbírky příspěvky v hodnotě 44 130 korun. Za tyto příspěvky lidem rozdali charitní dobrovolníci téměř dvacet tisíc koláčů.

Rozvoj domácí a hospicové péče mohou zájemci letos poprvé ještě podpořit i po skončení sbírkového dne, a to až do konce měsíce října prostřednictvím výzvy na darovacím portálu: http://www.darujspravne.cz/.

 „Podpora veřejnosti je pro naše hospice nesmírně důležitá, bez ní bychom nemohli pomáhat všude tam, kde pomoc nevyléčitelně nemocní a jejich rodiny potřebují. Prostředky získané sbírkou jsou určeny především na provoz a rozvoj našich mobilních hospiců, které již fungují ve všech oblastech brněnské diecéze. Jako stejně důležitou vnímáme osvětovou část akce, díky níž se nám daří šířit myšlenku hospiců a zvyšovat informovanost veřejnosti o jejich možnostech. Hospicová a paliativní péče se velmi rychle rozvíjí a mění, proto je nezbytné stále ukazovat co nabízí a jak konkrétně pomáhá. Naším cílem je o tématu mluvit otevřeně a zbavovat pacienty i jejich blízké obav a nejistot,“ vysvětluje ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

S narůstajícím zájmem veřejnosti se do sbírky Koláč pro hospic rok od roku zapojuje stále více dobrovolníků, bez kterých by se akce v takovém rozsahu nemohla uskutečnit. Srdečně všem, kteří se do sbírky zapojili svou prací na stáncích a s prodejními koši, srdečně děkujeme.

Děkujeme za podporu také našim partnerům a firmám, které umožnily charitním zaměstnancům a dobrovolníkům rozdávat koláče a vybírat příspěvky do kasiček ve svých prostorách.

V návaznosti na sbírku Koláč pro hospic Diecézní charita Brno plánuje také pořádat další osvětové aktivity věnující se problematice hospicové péče a doprovázení nevyléčitelně nemocných pacientů. Tyto akce budou určené pro veřejnost i odborníky. Více informací a termíny konkrétních akcí naleznete již brzy na našich webových stránkách www.dchb.charita.cz.

 

Výtěžky sbírky Koláč pro hospic v oblastních jednotkách DCHB:

OCH Blansko

106 468 Kč

Služby Brno

200 595 Kč

OCH Břeclav

27 766 Kč

OCH Hodonín

59 839 Kč

OCH Jihlava

95 027 Kč

OCH Rajhrad

268 008 Kč

OCH Tišnov

81 858 Kč

OCH Třebíč

44 024 Kč

OCH Znojmo

91 825 Kč

OCH Žďár nad Sázavou

100 500 Kč

 

1 075 910 Kč