„Mám radost, že Postní almužna pomáhá potřebným,“ říká koordinátorka projektu Katarína Durkáčová
28. února 2020 Výsledky Postní almužny

„Mám radost, že Postní almužna pomáhá potřebným,“ říká koordinátorka projektu Katarína Durkáčová

Postní almužna je tradiční příležitost pro všechny, kteří chtějí pomáhat potřebným v postní době. O tom, proč bychom se měli do Postní almužny zapojit, kde projekt pomáhá nebo jak vytrvat v postu jsme si povídali s hlavní koordinátorkou Katarínou Durkáčovou.

Kataríno, co je smyslem Postní almužny?Katy

Modlitba, půst a almužna je naším křesťanským úkolem, zvlášť v postní době. Modlitba nás obrací k Bohu, půst nás směřuje k sobě samým a almužna obrací naši pozornost k bližnímu. Myslím, že aby almužna měla smysl, je třeba mít otevřené srdce a oči k tomu, co potřebují naši bližní. U postní almužny nejde o sbírku, ale v první řadě jde o příležitost porozumět opravdovému smyslu postu.

Jak probíhá Postní almužna?

Od Popeleční středy jsou ve farnostech připraveny papírové schránky – postničky, které si mohou věřící vzít domů a do kterých po celou dobu postu vkládají peníze za věci, které si odřekli. Pokud se například rozhodnu odepřít si čokoládu, její hodnotu pak vhodím do postničky. Druhou Neděli velikonoční se přinesou postničky s penězi zase zpět do kostela, nebo na jiné bezpečné místo po domluvě s knězem v dané farnosti. Je možné vhodit do schránky lístek nebo napsat na ni – ze spodní části – jak si přeji, aby se s penězi naložilo. Tím, že tyto peníze věnuji potřebným, povýším svoje úsilí a dám mu opravdový smysl Pokud tam nic nebude uvedeno, peníze pomohou podle rozhodnutí místní Charity.

Co si lidé nejčastěji odpírají a co ty?

Já mám moc ráda kávu a sladkosti. Proto se snažím v postní době odepřít si právě tyto požitky. Vím, že hodnota jedné kávy je cca 25 korun, tak tuto částku vhodím do své postní schránky. Odříkat si lidé ale mohou i jiné věci. Někdy jsou to cukrovinky, víno nebo cigarety, ale je to hodně osobní.

Co když svoje postní snažení poruším? Je třeba pak celou almužnu ukončit?

Určitě není nutné končit, pokud porušíme naše snažení. Vždy je dobré dělat svoje postní snažení s láskou a moudrostí. Já třeba pokud mám náročný den a vím, že potřebuji kávu, abych měla dost energie, raději si ji dám a odepřu si jinou věc.

A máš nějakou radu nebo tip, jak uspět ve svém postním snažení?

Možná je dobré myslet právě na ty potřebné. Pokud si představíme konkrétní lidi bez domova, rodiny s dětmi v nouzi nebo nemocné, kterým naše postní snažení pomáhá, může být jednodušší vytrvat.

Komu peníze z Postní almužny pomáhají?

Každý může rozhodnout, komu chce peníze určit. Je možné věnovat peníze ve prospěch farnosti, konkrétních lidí nebo ohrožené cílové skupiny. V minulém roce jsme například největší část výtěžku z Brna věnovali na nákup matrací do Domova pokojného stáří na Kamenné. Oblastní charita Blansko přispěla na projekt pečovatelské služby v Moldavsku. Na přání věřících jsme přímo pomohli i rodinám v Komárovicích nebo Hustopečích.

Kam poputují peníze z letošního roku?

Po odevzdání schránek a sečtení se získané peníze rozdělí podle konkrétních záměrů dárců. Kromě přání dárců má každá Oblastní Charita i své vlastní záměry. Především je to podpora služeb, které se potýkají s nedostatkem finančních prostředku.

Pokud ve farnosti není nabídka Postní almužny mohu se přesto nějak zapojit?

Ano, není problém se zapojit. Stačí, aby se zájemci obrátili přímo na místní Charitu. Například u nás v Brně je možné získat postničky na třídě Kpt. Jaroše 9 na recepci.

Proč se lidé mají podle tebe snažit o půst?

Myslím, že v dnešní době je půst hodně důležitý. Posiluje jak tělo, tak i ducha. Každý půst pomáhá se zastavit a pomáhá cvičit si svoji vůli. Zřeknu se něčeho, co si mohu kdykoliv koupit nebo objednat. Mě osobně hodně posiluje a dělá svobodnější.

_________________________________________________________________________________

Energická a optimistická Katarína Durkáčová pochází ze Slovenska. Svoji kariéru začala ve Farní charitě Roudnice nad Labem a následně v Charitě Opava. Pracovala na různých pracovních pozicích od administrativní pracovnice, pečovatelky, sociální asistentky, sociální pracovnice až po manažerské pozice. Nyní pracuje jako vedoucí oddělení kanceláře ředitele Diecézní charity Brno a jako hlavní koordinátorka projektu Postní almužna. Ve volném čase se věnuje práci s dětmi. Má ráda přírodu, zpěv a partu dobrých lidí.