Postní almužna dává možnost pomáhat potřebným
20. února 2023 Výsledky Postní almužny

Postní almužna dává možnost pomáhat potřebným

Popeleční středou začíná postní období a s ním i možnost zapojit se do tradiční Postní almužny. Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou zváni k účasti na starobylé postní tradici. Vybrané prostředky pomohou potřebným prostřednictvím Charit brněnské diecéze. 

Od Popeleční středy 22. února 2023 jsou ve farnostech po celé brněnské diecézi připraveny k rozebrání malé papírové schránky – postničky. Do nich mohou věřící vkládat peníze, které ušetří během svého postního snažení tím, že si odřekli požitky. „Každý si může vybrat, jakou formu odříkání si zvolí a kolik do kasiček přispěje. Pokud se například rozhodnete omezit čokoládu, můžete její hodnotu ukládat do své postničky. Na konci půstu přinesete svoji postničku zpět do kostela,“ uvedl Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno.

Komu výtěžek z Postní almužny pomůže vysvětluje koordinátorka Katarína Durkáčová: „Lidé se sami mohou rozhodnout, komu bude výtěžek z almužny věnován. Stačí, když připíší svoje přání do papírové schránky. Peníze putují prostřednictvím Diecézní charity Brno nebo farních charit k těm nejpotřebnějším – chudým, nemocným, lidem bez domova nebo rodinám s dětmi v nouzi.“

V letošním roce mohou lidé podpořit třeba Lůžko milosrdného samaritána, které je útočištěm pro oběti domácího násilí. Nabízí okamžité ubytování maminkám s dětmi, ale i seniorům a všem, kteří museli narychlo opustit domov před agresivitou svých nejbližších a ocitli by se na ulici. Lůžko poskytuje lidem bezpečí, stravu, hygienu a zprostředkování poradenství pro další řešení násilí v rodině.  Za dva roky provozu pomohla služba desítkám maminek s dětmi.

„Postní almužna dává možnost pomáhat potřebným. V současné době válečného konfliktu krize, energetické a ekonomické krize jsou kolem nás lidé, na které tato situace zvlášť doléhá. Postní almužna může pomáhat ve vašem okolí nebo ve vaší farnosti. Účinná možnost je také svěřit postničku pracovníkům Diecézní charity Brno, kteří ví o lidech v nouzi a rádi jim díky vašemu příspěvku pomohou,“ uvedl Václav Slouk, prezident Diecézní charity Brno.