Postní almužna je příležitostí pro spojení víry a skutků. Zapojit se může každý
1. března 2019 Výsledky Postní almužny

Postní almužna je příležitostí pro spojení víry a skutků. Zapojit se může každý

Postní období a začátek tradiční Postní almužny se blíží. Tato symbolická sbírka je dobrovolným zhmotněním praktické křesťanské pečující lásky, která pomáhá v činnosti nejen službám Charity. Již tradičně se do této aktivity již na Popeleční středu zapojí tisíce věřících v desítkách farností brněnské diecéze

 

Postní almužna 2019

Zapojit se může každý. Na Popeleční středu nebo v první postní neděli si můžete vyzvednout individuální papírovou skládací schránku. Pro rok 2019 tyto schránky, které se také nazývají postničky, získaly šeříkovou barvu. Postničky slouží jako kasička, do které lidé symbolicky ve čtyřicetidenním postním období před Velikonocemi vkládají drobné mince nebo i větší finanční dary. Po uplynutí postního období postničku lidé odevzdají v kostele. Výtěžek Postní almužny poté využije Charita na pomoc potřebným v regionu. Na postničku mohou zájemci také napsat, na kterou službu či k jakému záměru jsou tyto dary určeny. Každoročně se tak postničky stávají zejména v rodinách projevem víry ve skutcích.

Děkujeme, že během postního období věnujete myšlenky lidem v nouzi i charitnímu dílu a přijmete postničku do své rodiny.