Štědří lidé věnovali do Postní almužny více než 1 milion korun
18. května 2023 Výsledky Postní almužny

Štědří lidé věnovali do Postní almužny více než 1 milion korun

Věřící v brněnské diecézi věnovali do Postní almužny celkem 1 039 028 korun. Peníze pomohou například potřebným v rámci Charitní záchranné sítě, těžce nemocným dětem na Ukrajině, nevyléčitelně nemocným v hospicové péči nebo konkrétním lidem v nouzi ve vybraných farnostech.

Děkujeme všem, kteří věnovali peníze do Postní almužny. Velmi nás potěšilo, že i v těžké době se lidé do akce zapojili a přispěli na pomoc lidem v nouzi. Poděkování patří i koordinátorům, kněžím a pastoračním asistentům z brněnské diecéze za jejich nasazení,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Postní almužna vychází ze starobylé postní tradice. Peníze za odřeknuté požitky, které lidé ušetří během postního období, mohou vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. Vybrané prostředky pomohu lidem v nouzi prostřednictvím Charit brněnské diecéze.

Výsledky Postní almužny v roce 2023 v jednotlivých oblastních Charitách

výsledek Postní almužny 2023

"Jsem ráda, že se mohou lidé prostřednictvím Postní almužny přidat k charitní pomoci potřebným. Vnímám, že je velmi důležité, abychom si uvědomovali, že mezi námi žijí lidé, kteří potřebují pomoc. Postní období k tomu přímo vybízí a Charita nabízí možnost pomoci konkrétním lidem," vysvětlila hlavní koordinátorka Postní almužny Katarína Durkáčová.