Věřící z brněnské diecéze přispěli do Postní almužny 691 225 korun
31. července 2020 Výsledky Postní almužny

Věřící z brněnské diecéze přispěli do Postní almužny 691 225 korun

Postní almužna je projekt Diecézní charity Brno, zaměřený na osobní dárcovství v postní době. Letošní koronavirem a karanténou specifická Postní almužna v brněnské diecézi vynesla celkem 691 225 korun. Peníze pomohou především umírajícím v hospicové péči, rodinám s dětmi nebo potřebným z Charitní záchranné sítě.

Postní almužna se v brněnské diecézi koná už desátým rokem. Letošní ročník byl ovlivněn nástupem pandemie koronaviru a protiepidemiologickými opatřeními. I přes všechny překážky se podařilo projekt úspěšně dokončit a získané peníze poputují ke všem potřebným. „Specifická postní doba letošního jara nás uzavřela ve svých domovech. Ukázalo se, že ale neuzavřela naše srdce. Velmi si vážíme toho, že do Postní almužny pravidelným odříkáním přispělo v brněnské diecézi tolik věřících. Upřímné díky všem, kteří se do tohoto projektu zapojili,“ uvedla hlavní koordinátorka Postní almužny Katarína Durkáčová.

Největší částku 160 482 korun darovali do papírových postniček věřící z Oblastní charity Znojmo. Štědří ve prospěch druhých byli ale také lidé z Rajhradské Charity, kteří darovali celkem 106 685 korun. Na Hodonínsku věnovali postící do almužny 92 459 korun. Podrobnější informace o výsledku zde.

Peníze z Postní almužny pomohou především umírajícím a těžce nemocným. Brněnský Domácí hospic sv. Lucie za získané peníze zakoupí léky a zdravotnické vybavení. Rajhradský Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa plánuje vytvořit venkovní koutek pro děti pacientů a jejich blízkých.

Věřící si v Postní almužně sami mohou rozhodnout, koho chtějí podpořit. Farnost Ostrovačice proto přispěje sociálně slabým rodinám s dětmi přímo ve své farnosti. Farnost Hustopeče se zaměří na konkrétní pomoc lidem v nouzi z okolí.

Více o Postní almužně:

Postní almužna vychází ze starobylé postní tradice – almužny. Podstatou postu je propojení sebe-odříkání, služba druhým a modlitba. Všechny tyto tři prvky v sobě spojuje právě tradiční Postní almužna. Každý, kdo se chce zapojit, si během postního období za odřeknuté radosti ukládá peníze v papírové schránce, tzv. postničce. Postničku s uspořenou částkou na konci postu přinese do kostela. Peníze jsou prostřednictvím místní Charity využity na sociální pomoc potřebným. V projektu Postní almužna brněnské diecéze bylo v roce 2019 na pomoc druhým rozděleno celkem 904 326. Další informace na webu: www.postnialmuzna.cz