4. června 2019 Výsledky Postní almužny

Výtěžek Postní almužny poputuje na nákup polohovacích lůžek i na pomoc na Ukrajině

Nová polohovací lůžka pro hospic sv. Josefa v Rajhradě, antidekubitní matrace pro klienty Domova pokojného stáří Kamenná, a pomoc pro matky s dětmi i humanitární pomoc pro děti ulice, rodiny a seniory na Ukrajině. Všechny tyto a mnoho dalších projektů podpoří z výtěžku Postní almužny Diecézní charity Brno.

Další pomoc rozdělí jednotlivé Oblastní charity a Služby Brno již tradičně podle uvážení dárců, kteří se do Postní almužny zapojili. Finanční podporu tak získají především lidé v nouzi a rodiny v krizi - tuto pomoc pro ohrožené jednotlivce i rodiny využijí například v Hustopečích, Lanžhotě či Komárovicích.