Sbírka potravin přináší lidem v nouzi naději, lidé darovali 7 760 kg potravin
15. listopadu 2022 Potravinová sbírka

Sbírka potravin přináší lidem v nouzi naději, lidé darovali 7 760 kg potravin

Do sobotní Sbírky potravin, kterou pořádá Česká federace potravinových bank, i přes nelehkou dobu lidé na podporu Diecézní charity Brno darovali 7 760 kg potravin a drogerie.  Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci nákupem a darem trvanlivých potravin a drogerie. Brněnská Charita předá Vaše dary prostřednictvím svých služeb ohroženým maminkám a rodinám s dětmi, sociálně potřebným klientům poraden, opuštěným seniorům, lidem bez domova či z azylových domů.  

Děkujeme všem dárců, kteří myslí na ty nejpotřebnější. Díky Vám pomůžeme lidem v nouzi tím nejdůležitějším - jídlem,“ poděkoval Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno. 

V brněnské prodejně Penny marketu lidé v sobotní Sbírce potravin darovali 660 kg jídla, plen, hygienických potřeb a dalších věcí. Tato pomoc směřuje do Domova sv. Markéty, kde našly útočiště maminky s dětmi v tísni. V azylovém domě bydlí 28 matek samoživitelek a skoro 70 dětí všeho věku. Klientky jsou často osoby v hmotné nouzi, mnohačetné rodiny. 

Objem potravinové pomoci je menší než v uplynulých letech, ale jsme za ni vděčni. Mrzí nás, že máme nedostatek potravin na vánoční pečení, chybí především máslo, vajíčka nebo olej“ uvedla Monika Žewucká, vedoucí azylového domu. Kromě Penny marketu ve Slatině mohli lidé přispět do sbírky i na dalších dvou brněnských prodejnách; v Bille na ulici Žarošická a v DM prodejně na ulici Šumavská. 

Potraviny pomohou také seniorům, lidem bez domova a dalším uživatelům sociálních služeb brněnské Charity. 

Podrobné výsledky Sbírky potravin v brněnské diecézi: 

Charita 

Celkem kg 

Služby Brno 

660 

OCH Třebíč 

950 

OCH Hodonín pro obce zasažené tornádem 

195 

OCH Hodonín 

1064 

OCH Břeclav 

854 

OCH Znojmo 

2670 

OCH Žďár 

935 

OCH Jihlava 

1129