Jak funguje domácí hospicová péče

Domácí hospic slouží lidem, kteří chtějí být v posledních chvílích života se svými blízkými a zemřít v prostředí, kde prožili celý život. Pomáhá nevyléčitelně nemocným najít cestu z nemocnice domů. 

Žádost o domácí hospicovou péči zasílá praktický nebo ošetřující lékař ve chvíli, kdy je ukončena aktivní léčba, je zahájen paliativní přístup a pacient je propuštěn do domácího ošetřování. Paliativní léčba se zaměřuje na mírnění symptomů a zachování důstojnosti života. 

Tým domácího hospice přichází na první návštěvu. Na základě dokumentace, vyšetření a zhodnocení stavu se s pacientem a rodinou domluví na podmínkách a uzavřou smlouvu o přijetí do péče.

Frekvence návštěv sester a lékaře se u každého stanoví individuálně. Zdravotní tým je k dispozici v pohotovostním režimu 24/7.

Při návštěvách sestra kontroluje stav pacienta, zajišťuje léky a převazy či výměnu invazivních vstupů podle potřeb pacienta. Předává informace lékaři a v případě potřeby domlouvá jeho návštěvu mimo domluvený režim.

V těchto chvílích podporuje rodinu i sociální pracovník, který pomáhá vyřídit například příspěvek na péči. Dostupná je i psychologická pomoc či konzultace s duchovním.

Nejtěžší chvíle pro každého je úmrtí blízkého a tým domácího hospice dělá všechno proto, aby tuto těžkou chvíli zvládli pečující co možná nejlépe. Připravuje rodinu a přátele na scénáře a řešení možných komplikací tak, aby odchod proběhl klidně a důstojně.

Rodina si může vyžádat přítomnost a podporu sestry při odchodu a ta jim pomůže i se vším potřebným po úmrtí jejich blízkého.

Podpořte naši péči o nevyléčitelně nemocné