Bez pomoci bychom byli ztraceni
22. června 2022 Pomoc po tornádu

Bez pomoci bychom byli ztraceni

„Děti chodívaly večer do skateparku. Ten den přišly brzy domů, manžel i syn měli svátek. Nechci ani pomyslet, co by se stalo, kdyby tam zůstaly. Byli jsme všichni na zahradě a najednou jsme slyšeli velký hukot. Manžel uviděl tornádo! Všichni jsme se běželi schovat do sklepa.

Zahradu a dvůr jsme nepoznávali, křidlice z části střechy byly pryč. Auto rozbité, velký ořech na zahradě rozlámaný, ploty vyvrácené.

To jsme ještě nevěděli, jaké škody tornádo napáchalo uprostřed dědiny. Vzali jsme psa, šli jsme ulicí a spatřili baráky bez štítů, beze střech, prostě apokalypsa. Lidi chodili s taškami, brečeli, bylo to šílené. Pak se setmělo a začaly houkat sirény. A od toho večera houkaly čtyři měsíce skoro pořád.

Během dvou dnů nám přijela rodina pomoci s nejnutnějšími opravami. Postupně se objevovaly další a další poškozené části domu, kam zatekla voda.

Pár dní po tornádu musel manžel odjet kvůli práci na delší dobu do Německa. Zůstala jsem tu s dětmi sama. To už jsme ale dostali první finanční podporu a mohla jsem začít objednávat materiál na střechu. Za podporu jsem moc ráda, protože bez ní bychom to v životě neudělali. Ta pomoc přišla vhod, jinak bychom byli ztracení.

Paní Renata z Charity se nám osobně věnovala, chodila, telefonovala a starala se o nás. Zajistila nám pro děti tablet, pravidelně se nám ozývala a bylo vidět, že to pro ni není jenom práce.“

Paní Táňa, Moravská Nová Ves