Rok pomoci po tornádu: Charita je stále na místě a rozděluje finanční prostředky
17. června 2022 Pomoc po tornádu

Rok pomoci po tornádu: Charita je stále na místě a rozděluje finanční prostředky

Dne 24. června uplyne rok od chvíle, kdy tornádo zničilo na jihu Moravy řadu domů v 5 obcích. Charita byla na místě od prvních hodin a její pracovníci působí v obcích dosud. Do rekordní sbírky dárci přispěli 363 609 577 korun. Z toho už Charita vyplatila 272 589 609 Kč konkrétním domácnostem, se kterými uzavřela 1 934 darovacích smluv. Pomoc pokračuje i rok po ničivé události. 

V zasažených obcích jsou stále přítomni charitní koordinátoři. Provádějí šetření v domácnostech, organizují podpisy smluv či poskytují lidem informace. V důsledku současného zdražovaní, nejen cen stavebních materiálů, je finanční pomoc stále potřeba. Jana Studýnková, koordinátorka z Mikulčic, k tomu říká: „Teď se ukazuje, že je dobře, že se nevyplatily všechny finance hned na začátku. Průběžně provádíme další došetřování a objevují se také lidé, kteří zpočátku měli obavy o finanční pomoc žádat. Pravidelně se schází tzv. tornádo komise, která situaci v postižených domácnostech vyhodnocuje.“ Vyplácení peněz domácnostem bude nadále probíhat tímto způsobem.

Charita navíc reaguje na další požadavky z terénu. Na základě dohody s vedením obce Hrušky vznikla potřeba projektu výstavby sociálního bydlení pro lidi, kteří si nedokážou své domovy opravit, ale chtějí nadále žít v tomto regionu. „Naši koordinátoři vytipovali desítku rodin a jednotlivců, převážně seniorů, pro které je možnost zůstat bydlet v obci velmi důležitá. Těm se snažíme toto přání splnit i proto, že si uvědomujeme, jak těžkým zážitkem prošli. Nechceme, aby ještě navíc byli trvale vytrženi ze svého prostředí,“ vysvětlil ředitel Oldřich Haičman. Na tuto stavbu je určena větší část ze zbývajících prostředků ze sbírky.

Za uplynulý rok se podařilo udělat velký kus práce. „Přicházela velká pomoc, finanční i psychická. Kde bychom byli bez ní. Všem jsme moc a moc vděční. Lidé pomáhali nezištně, vozili nám jídlo a věci, zažili jsme si tu hodně pozitivního. I to nás rozběhlo a pomohlo nám k rozhodnutí, že pojedeme dál. Od té doby se dívám na lidi jinak, věřím, že si navzájem pomůžou. Dobří lidé jsou většinou schovaní, nejsou tolik vidět,“ s dojetím v hlase vypraví paní Ludmila z Pánova.

Charitní koordinátoři budou stále přítomni na místě. Slovy Jiřího Barbořáka, koordinátora z Mikulčic, jejich práce ještě neskončila: „Je dobře, že jsme tu mohli i nadále zůstat. Lidé za námi chodí, jsme jim nablízku. Sám jsem byl tornádem poškozen a dostalo se mi velké podpory. Díky práci v Charitě mohu tuto podporu předávat dalším lidem.“