Vstupní dotazník pro dobrovolníky

Kde máte zájem pracovat jako dobrovolník?

Dřívější zkušenosti a motivace

Maximální délka odpovědi je 255 znaků.

Maximálné délka odpovědi je 255 znaků.

Maximálné délka odpovědi je 255 znaků.

Časové možnosti a omezení

Vzdělání, pracovní zkušenosti, zájmy, dovednosti:

Maximální délka odpovědi je 255 znaků.

Vlastnosti

Dobrovolnictví

Pozn.: položky označené * jsou povinné.