Hodnoty

Snažíme se, abychom vše, co děláme, dělali v souladu s našimi hodnotami: pravdou, svobodou, spravedlností a láskou. A jak naše hodnoty vnímají kolegové a kolegyně?

LÁSKA

  • Občas se stane, že vám klient láskou „zaplatí“, tyto okamžiky pak fungují jak zásuvka na 220V – nakopne a dobíjí.
  • Typickým projevem je náš citlivý přístup ke klientům.

PRAVDA

  • Pravda je základ při práci s klientem, říkat pravdu mnohdy znamená překročit komfortní hranici upřímnosti a zároveň nepřekročit hranici citlivého přístupu.
  • Vztah s klientem je velmi křehký a pravda je pro tento vztah nezbytná, protože lež nemá krátké nohy, ta vás vždycky rychle doběhne.

SVOBODA

  • Bereme to jako samozřejmost, přesto se denně v práci potýkáme s limity společnosti, které svobodu jiných výrazně ovlivňují. Pojďme tyto limity posouvat a vracet tak svobodu do života i těm, kterým se štěstí vzdálilo.
  • Cílem naší práce není vše za klienta vyřešit, cílem je ponechat mu svobodu rozhodování a pokud o to stojí, ukázat mu jeden z možných směrů řešení.

SPRAVEDLNOST

  • Je to téma pro hodně našich klientů, cítí se nespravedlivě odmítáni a zavrhováni. Pomáháme jim pocit spravedlnosti opět nalézt.
  • Když se nemůžeme rozhodnout, přemýšlíme, co je „víc“ spravedlivé.