Tradice

Pomoc znovu poskytujeme od roku 1992, a  jsme na to náležitě hrdí. Patříme k největším a nejstabilnějším neziskovým organizacím v naší oblasti.

Jak šel čas v naší Charitě:

1992

Veřejnosti se představujeme organizováním humanitární akce SOS Osijek na pomoc válkou sužované Jugoslávii.

Počet zaměstnanců Diecézní charity Brno: 7

1999

V tomto roce byl mimo jiné otevřen Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradu u Brna, který byl přestavován od roku 1995 z objektu bývalých kasáren. 

Počet zaměstnanců Diecézní charity Brno: 485

2003

V Hodoníně vzniká Denní centrum pro lidi bez domova a v Blansku noclehárna pro muže bez přístřeší.

Počet zaměstnanců Diecézní charity Brno: 634

2010

V Jihlavě zakládáme Klubíčko, které podporuje rodiny s dětmi ve věku 3 až 5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. 

Počet zaměstnanců Diecézní charity Brno: 1 000

2017

Začali jsme poskytovat humanitární pomoc v severním Iráku. 

Počet zaměstnanců Diecézní charity Brno: 1 140

2019

Rozjíždíme Charitní záchrannou síť - projekt, který pomáhá lidem v nejvyšší nouzi, kteří si sami neumějí nebo nemohou pomoci. 

Počet zaměstnanců Diecézní charity Brno: 1 200

současnost

Diecézní charita Brno poskytuje v brněnské diecézi 150 sociálních, zdravotních a dalších služeb. Ročně pomůže více než 50 000 klientů různých cílových skupin - lidé s postižením, senioři, matky s dětmi v tísni, lidé bez domova a další. 

Počet zaměstnanců Diecézní charity Brno: 1 600