Darování odkazem v poslední vůli

hospic

Lidé, kteří vyřeší své záležitosti, se dožívají vyššího věku.

 

Česká legislativa umožňuje každému občanovi se rozhodnout, kdo a co po něm bude dědit.
Ve světě je tento způsob podpory neziskových organizací běžný.

Pro více informací kontaktujte Katarínu Durkáčovou.

Pro koho je dárcovství odkazem vhodné:

  • Lidé, kteří nemají dědice a jejich majetek by zbytečně propadl státu.
  • Lidé, kteří celoživotně podporovali Charitu dary či dobrovolnictvím – chtějí tedy svým způsobem pomáhat i po smrti.
  • Lidé, kteří si přejí, aby jejich odkaz přetrval.
  • Lidé, kteří již zabezpečili své dědice a chtějí část majetku věnovat na účel, v němž spatřují smysl.

Sepsáním poslední vůle máte příležitost sami určit, jak bude naloženo s vaším majetkem. Kromě toho, že každému z rodiny darujete přesně to, co chcete, máte možnost pak pomoci i dobré věci.

Darováním odkazem v poslední vůli můžete podpořit naši Charitu. Tento způsob daru není jen pro velmi majetné lidi. Každý dar má velký význam a organizaci, které důvěřujete a jejíž činnost je blízká vašemu srdci, lze odkázat i menší finanční částku. 

Váš dar je pro nás mravní závazek pokračovat v práci, kterou děláme.

hospic 9
Radostin-0008
CHPS BRNO