23. října 2018 Pro média

Azylový dům pro lidi bez domova v Břeclavi ukončí provoz na konci roku

Pomoc lidem bez domova poskytne Azylový dům Břeclav už jen do konce letošního roku. Poté bude jeho provoz ukončen. Z důvodu dlouhodobě deficitního financování služby byla Diecézní charita Brno, která je zřizovatelem služby, nucena podat žádost o ukončení provozu sociální služby.

O zrušení požádala Diecézní charita Brno na konci září. Od té doby o chybějících prostředcích na provoz azylového domu v Břeclavi, které činí přes osm set tisíc korun, vedení DCHB vedlo jednání se zástupci Jihomoravského kraje i města Břeclavi. „Ze vzniklé situace jsme velmi rozladěni. Bohužel se nám ani po opakovaných jednáních s představiteli veřejné správy nepodařilo vyjednat jiné dotace ani způsob dofinancování. Další prostředky na pokrytí výdajů na provoz služby bohužel nejsme schopní zajistit. Každé jiné řešení bude pro veřejnou správu daleko dražší,“ komentuje situaci ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Služba bude ukončena k 31.12.2018. Zatím je žádost v devadesátidenní ochranné lhůtě, kdy je možné ji ještě vzít zpět. Provoz Azylového domu v Břeclavi tak bude zajištěn ještě do konce roku 2018. „Pokud se nám v této době podaří zajistit jiné prostředky, ze kterých bude možné provoz zaplatit, je možné v této lhůtě žádost o ukončení služby zrušit. Budeme rádi, pokud tak budeme moci učinit, k tomu ale potřebujeme alespoň příslib o dofinancování,“ dodal ředitel DCHB Oldřich Haičman.

Na provoz sociálních služeb, především azylových domů v různých oblastních jednotkách Diecézní charity Brno, v současné době chybí přes šest milionů korun.

„Co ke vzniklé situaci dodat? Provozování sociálních služeb je stále více zahlcováno a podmiňováno spoustou neefektivních předpisů a pravidel. Výsledkem je často rušení služeb. Je velmi smutné a pro nás frustrující, že na klienty azylového domu za celou dobu vyjednávání nepomyslel z veřejné správy téměř nikdo. Pomáháme právě těmto lidem. Naším cílem, což je každému jasné, není obhajoba předpisů, které v konečném důsledku poskytování služeb prodražují,“ říká ředitel Oblastní charity Břeclav Josef Gajdoš.

Azylový dům v Břeclavi poskytuje služby lidem v nouzi, kteří se ocitli bez přístřeší. V roce 2017 jeho služby využilo celkem 79 klientů, kterým bylo poskytnuto 6696 hodin sociálních služeb. Dvaadvacet uživatelů díky pobytu v azylovém bydlení a materiální i potravinové pomoci našlo po odchodu z azylového domu nové bydlení.

Mgr. Simona Císařová

koordinátorka vzdělávacích aktivit
Tel.: 545 426 637 E-mail: csqo2Zl79bm%C27%X5prRb~lW5pJ