Brněnský Domácí hospic sv. Lucie slaví druhý rok fungování. Pomohl více než šesti desítkám pacientů
1. července 2019 Pro média

Brněnský Domácí hospic sv. Lucie slaví druhý rok fungování. Pomohl více než šesti desítkám pacientů

Brno – Již dva roky jsou tam, kde je lidé v těžkých chvílích nejvíce potřebují. V posledním červnovém týdnu oslavil Domácí hospic sv. Lucie druhý rok svého provozu. Zaměstnanci hospice, který provozuje Diecézní charita Brno, se do letošního května postarali o 65 nevyléčitelně nemocných pacientů. Oporu a pomoc poskytli také jejich rodinám.

Domácí hospic sv. Lucie sídlí v Brně na ulici Žižkova. Péči o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty zajišťuje multidisciplinární tým složený ze zdravotních sestřiček, lékařů, sociálního pracovníka, psychologa i duchovního. Za pacienty tým dojíždí přímo do jejich domovů, kde zajišťuje potřebnou zdravotnickou péči a doprovází rodinu a blízké i v době úmrtí pacienta a následně také v období truchlení. Jejich potřebám jsou služby hospice k dispozici 24 hodin denně.

Domácí hospic pomáhá mnohým pacientům splnit jejich poslední přání – zemřít v domácím prostředí. „Za dva roky našeho fungování stále zjišťujeme, že je domácí hospicová péče v Brně velmi potřebná. Pacientům a jejich rodinám přinášíme poslední společné chvilky i klid a ujištění, že smrt je součástí dění v rodině. Umíme lidem pomoci se s nastalou situací smířit a jsme tu pro ně, když potřebují podporu a spřízněnou duši,“ vysvětluje vedoucí brněnského charitního domácího hospice Bc. Lucie Vaňková, Dis.

V roce 2018 vykonaly zdravotní sestry Domácího hospice sv. Lucie u pacientů 979 návštěvních hodin. Lékaři s pacienty a jejich rodinami strávili 327 hodin. „S pacienty i jejich blízkými společně trávíme tolik času, že se stáváme téměř součástí jejich rodiny. Dodáváme jim odvahu v situaci, kterou neznají a se kterou se často nikdy před tím nesetkali. Když jim ukážeme, že situaci zvládnou, cítíme, že jsou vděční a vyrovnaní,“ popisuje vrchní sestra Domácího hospice sv. Lucie Mgr. Iva Matějková.

Podpora a rozšiřování domácí hospicové péče patří mezi hlavní priority Diecézní charity Brno. Charita tím chce napříč celou brněnskou diecézí umožnit rodinám a pacientům zůstávat co nejdéle spolu. „Navzdory tomu, že informovanost veřejnosti o paliativní a hospicové péči je rok od roku vyšší, setkáváme se stále s nejistotou pečujících, kteří se ostýchají vzít si pacienty v terminálním stádiu nemoci domů. Mnohdy je pro ně domácí hospicová služba těžko představitelná. Naším cílem je ukázat jim, že tato možnost existuje a je přirozená – na rozdíl například od umírání v nemocničních zařízeních a léčebnách dlouhodobě nemocných,“ doplňuje ředitel Diecézní charity Brno Mgr. Ing. Oldřich Haičman, MBA.

Diecézní charita Brno aktuálně poskytuje domácí hospicovou péči ve všech svých Oblastních charitách.[1] Na podporu charitní hospicové péče se opět uskuteční sbírka Koláč pro hospic, letos její termín připadá na 9.10.

Tým Domácího hospice sv. Lucie

Foto: Tým domácího hospice sv. Lucie

 

[1] V Oblastní charitě Tišnov je provoz domácího hospice kvůli dočasně omezen z důvodu chybějících zdravotních sester.

Simona Císařová

PR specialista, vztahy s médii
Tel.: 731 632 705 E-mail: %bzy4Z294lnB5f56LToB4~2938Es-Z29g