Charita pomůže lidem zbavit se dluhů v rámci Milostivého léta II
25. srpna 2022 Pro média

Charita pomůže lidem zbavit se dluhů v rámci Milostivého léta II

Druhé kolo Milostivého léta, které nabízí dlužníkům za zvýhodněných podmínek uhradit některé z exekucí, bude trvat tři měsíce od 1. 9. do 30. 11. 2022. Charita pomůže dlužníkům připravit vše potřebné, aby mohli ukončit své exekuce u subjektů, které se do Milostivého léta zapojují. Obracet se mohou na Dluhové poradny Charity v regionu.

Díky Milostivému létu II mají lidé možnost zbavit se svých dluhů v exekuci u veřejných institucí a společností vlastněných státem či městem nebo u společností, ve kterých vlastní stát či město podíl. Jak to probíhá, vysvětluje na příkladu Jan Dvořáček, koordinátor Dluhové poradny centra Celsuz v Brně: „Vše funguje tak, že člověk zaplatí původní dluh, například u dluhu u dopravního podniku se jedná o částku 1 022 korun nebo plus odměnu exekutorovi ve výši 1 815 korun a exekutor následně celou exekuci zastaví. Nebude tak nutné platit úroky z prodlení, náklady na právní zastoupení, soudní řízení a další. Tímto způsobem je možné ušetřit jednotky až desítky tisíc korun.“

Pracovníci dluhových poraden nabízí dlužníkům při řešení jejich obtíží svou odbornou pomoc. Především při rozklíčování, zda je Milostivé léto vhodným řešením situace konkrétního člověka. Pokud žadatel není vhodným adeptem, zaměstnanci nabízí pomoc s hledáním alternativní možnosti. „Provedeme dlužníka celým procesem úhrady dluhu v rámci Milostivého léta. Jedná se o asistence s žádostí o vyčíslení dluhu, se způsobem úhrady, přezkum a vysvětlení dokumentů doručených exekutorskými úřady apod,“ dodává Jan Dvořáček.

Zadluženost společnosti roste, přibývají vícečetné exekuce, málokdo má exekuce pouze kvůli dluhům u státu. Zbavit se pouze některých exekucí v rámci Milostivého léta, když člověku zbývá dalších deset, které není schopen uhradit, nemá pak žádný významnější přínos.

Celkově může být Milostivé léto dobrým nástrojem. „Ze zkušenosti dluhových poraden Diecézní charity Brno šlo zatím spíše o okrajovou záležitost, největším přínosem dosud byla popularizace tematiky řešení dluhů, ale věřím, že se zájem zvýší. V souvislosti s chystanou akcí přichází dluhy řešit více lidí. I když Milostivé léto třeba ve výsledku nevyužijí, dozví se, že jejich situace je řešitelná jiným způsobem,“ vysvětluje na závěr Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno.

CHARITNÍ PORADNA

ADRESA

Charitní poradna Blansko

pracoviště Komenského 19, 678 01 Blansko
pracoviště Tyršova 2, 679 61 Letovice

Charitní poradna Boskovice

U Lázní 1734/2a, 680 01 Boskovice

Charitní sociálně právní poradna Slavkov u Brna

Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Charitní sociálně právní poradna Hodonín

Wilsonova 4441/9, 695 05 Hodonín

Charitní sociálně právní poradna Bučovice

Sovětská 912, 685 01 Bučovice

Dluhová poradna CELSUZ Brno

Bratislavská 58, 602 00 Brno

Poradna Porta Tišnov

Ráboňova 116, 666 01 Tišnov

Charitní poradna Znojmo

Dolní Česká 1, 66902 Znojmo