Charitní pečovatelky, sociální pracovníci a zdravotní sestry pracují v extrémně náročných podmínkách
30. března 2020 Pro média

Charitní pečovatelky, sociální pracovníci a zdravotní sestry pracují v extrémně náročných podmínkách

Sociální a zdravotní služby v Diecézní charitě Brno jsou v době epidemie koronaviru vystaveny extrémní zátěži. Po celém Jihomoravském kraji a v části Kraje Vysočina se domácí zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovníci denně starají o 3 tisíce pacientů, seniorů, lidí bez domova, i v nejodlehlejších koutech kraje. Tedy o ty, kteří jsou nejvíce ohroženi onemocněním. 

Práci ohrožuje nedostatek ochranných pomůcek, roušek a dalšího vybavení, které musí Charita nakupovat, vyrábět nebo získávat od dobrovolníků. Finanční náklady na boj proti koronaviru už v Diecézní charitě Brno vzrostly na stovky tisíc korun. Charita navíc v době nouzového stavu rozšiřuje svoje služby, aby zůstala nablízku.

Sociální i zdravotní služby poskytuje Diecézní charita Brno za velmi náročných podmínek. Ze všech sil se snaží chránit všechny své sociální pracovníky, zdravotní sestry a pečovatelky, kteří se ocitají v první linii. Charita si uvědomuje, že pokud by došlo k šíření onemocnění v řadách těchto pracovníků, budou muset svoji práci omezit či dočasně zcela přerušit. Tím dojde k zahlcení zdravotních služeb a potencionálnímu kolapsu celého sociálně – zdravotního systému. „Je to nekonečný a vyčerpávající boj o přežití jak našich klientů, tak pracovníků. Denně vyjíždí k potřebným až 900 zaměstnanců. Například potřeba odborné domácí zdravotní peče ještě neustále roste. Zdravotnictví totiž předává řadu pacientů do domácího ošetřování, aby v nemocnicích zůstaly kapacity pro nemocné s koronavirem,“ vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Jaká je reálná situace ilustruje i autentické video, které natočili přímo pracovníci Oblastní charity Znojmo: https://dchb.charita.cz/#video.

Naše Vláda už přislíbila finanční pomoc osobám samostatně výdělečně činným, firmám, kulturním institucím a dalším. Sociální služby, které jsou klíčové v boji s epidemií u seniorů nebo lidí bez domova, ale zůstávají opomenuté. Přitom sociální pracovníci, domácí zdravotní sestry nebo pečovatelky jsou nyní vystaveni obrovskému nebezpečí z nákazy, tlaku i zátěži. Jsme přesvědčeni, že si zaslouží odpovídající společenské i finanční uznání, “ dodal ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman

Zůstáváme nablízku. Potřebujeme i tebe

Diecézní charita Brno proto vyzývá veřejnost, Vládu i odborné společnosti k podpoře všech sociálních i zdravotních pracovníků v boji s epidemií koronaviru. Protože Diecézní charita Brno zůstává nablízku potřebným, poskytuje profesionální služby a pečuje o ty nejzranitelnější, obrací se na všechny, kterým není současná krize lhostejná. Je také vděčná za finanční příspěvky, díky kterým zabrání, aby nemoc ublížila nejvíce ohroženým lidem.

Souhrnné informace o darech: https://dchb.charita.cz/podporte-nas/

Online platba: https://dchb.charita.cz/podporte-nas/podle-formy-daru/online-platba/

Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1202805

Číslo účtu: 2008247621/0100 vedeného u Komerční banky (DCHB)

Srdečně děkujeme!