Chybějící finance v sociálních službách má vyřešit novela zákona i spravedlivější dělení.
9. září 2019 Pro média

Chybějící finance v sociálních službách má vyřešit novela zákona i spravedlivější dělení.

V pátek 30. 8. 2019 navštívila jedno z brněnských zařízení Diecézní charity Brno ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Po prohlídce domova, který poskytuje služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, následovala diskuze se zástupci Diecézní charity Brno, města Brna a Jihomoravského kraje.

Tématem diskuze bylo dofinancování sociálních služeb a s ním spojená pravidla jednotlivých krajů, podle kterých se peníze z dodatečných dotací rozdělují. Ty jsou v současnosti nastavené v každém kraji jinak, navíc prochází dlouhým schvalováním. Diecézní charita Brno tuto skutečnost zaznamenává velmi výrazně, protože působí v Jihomoravském kraji i na Vysočině. Poskytovatelé sociálních služeb na peníze dlouho čekají a až do poslední chvíle je musí považovat za nejisté. Finanční pomoc státu tak ztrácí na efektivitě. Všichni účastníci diskuze se proto shodli, že složitý systém financování musí projít změnami a vést k jednodušší a transparentní variantě.

S dofinancováním a problémy, s nimiž se aktuálně Charita potýká, souvisí také nedávné navyšování mezd v sociálních službách. Peníze na doplacení rozdílu po navýšení, o kterém rozhodla vláda, Charitě  i dalším poskytovatelům sociálních služeb z neziskového sektoru stále chybí. I přes to, že peníze z posledního dofinancování mají být podle ministryně Maláčové rozděleny především na platy, je pravděpodobné, že část peněz bude chybět i po rozdělení dotací.

Výsledkem diskuze bylo doporučení, aby brněnská Charita vyčkala na definitivní rozdělení peněz podle rozhodnutí Jihomoravského kraje. „Určitě je nutné, aby se o těchto tématech hovořilo. Pro nás se tím však nic nemění, finance pro naše služby jsou stále nejisté. Jen pro to, abychom do konce roku zajistili provoz Domova pokojného stáří Kamenná, kde se návštěva paní ministryně odehrála, potřebujeme aktuálně přes milion korun,“ popisuje ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Celkem pro všechna svá zařízení potřebuje Diecézní charita Brno třiačtyřicet milionů korun. „Jsme v situaci, kdy nemůžeme našim zaměstnancům zvýšit platy tak, jak bychom podle nařízení měli. A pokud toto rychle nevyřešíme, odejdou nám z neziskového sektoru do příspěvkových organizací, soukromých zařízení nebo i mimo obor. A to nechceme dopustit. Lidé, jejich profesionalita a kvality jsou v Charitě velmi významní,“ doplňuje Haičman.

O rozdělení peněz z dofinancování budou zástupci Jihomoravského kraje rozhodovat v září. Diecézní charita Brno také požádala o finanční podporu město Brno. Pomoci by v budoucnu měla také novelizace zákona 108/2006 sb. o sociálních službách. Podle vyjádření ministryně Maláčové se novela již připravuje a hotová by měla být v řádu měsíců.

Simona Císařová

PR specialista, vztahy s médii
Tel.: 731 632 705 E-mail: %bzy4Z294lnB5f56LToB4~2938Es-Z29g