Diecézní charita Brno slavnostně otevřela dvě nové budovy Zobrazit fotogalerii
11. října 2021 Pro média

Diecézní charita Brno slavnostně otevřela dvě nové budovy

(Brno, 11. října 2021) Žehnáním brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho dnes Diecézní charita Brno slavnostně otevřela dvě nové budovy. V Bratislavské ulici 58 slouží lidem v nově opraveném domě CELSUZ – centrum pro lidi sociálně znevýhodněné. Díky rekonstrukci nyní centrum CELSUZ komplexně pomůže většímu množství klientů a nabídne i více aktivit. Rekonstrukcí v Chráněném bydlení sv. Michaela na ulici Žabovřeská 6 zase obyvatelé domova získali prostředí vhodnější pro nácvik samostatnosti.

Centrum CELSUZ (Bratislavská 58)

Stavebně technické řešení domu na ulici Bratislavská 58 vytvořilo lepší prostory pro centrum CELSUZ. Na jednom místě jsou zde k dispozici sociální, právní a dluhové poradenství, služby pro cizince a sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním či osoby v sociální krizi.

Služby centra CELSUZ jsou spolu navzájem propojeny a úzce spolupracují. V nových prostorách nyní nabízí klientům ucelenou podporu při řešení obtížných životních situací. Větší budova umožňuje realizovat více aktivit v jedinou dobu. CELSUZ získal odpovídající zázemí například pro komunitní aktivity, IT učebnu nebo kuchyňku, kde klienti procvičují vaření,“ vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Rekonstrukce budovy trvala 2 roky a stála 57,5 milionů korun. Přes 41 milionů korun Charitě přispěla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu. Úhradu nákladů na stavební práce významně podpořily dotace z Magistrátu města Brna ve výši 5 milionů Kč a dále z Krajského úřadu Jihomoravského kraje (0,5 milionu Kč). Velkou část Charita hradí i z Tříkrálové sbírky a z vlastních zdrojů.

Centrum CELSUZ bylo zřízeno Diecézní charitou Brno v roce 2007 na původní adrese tř. Kpt. Jaroše 9. Během let se nabídka pomoci rozšířila do současné podoby šesti specializovaných projektů. Pracovníci centra ročně řeší životní situace více než dvou tisíc klientů. V pandemickém roce 2020 pomohlo dokonce 2 502 lidem. Podrobnější informace zde.

 Chráněné bydlení sv. Michaela (Žabovřeská 69/6)

Chráněné bydlení sv. Michaela rekonstrukcí získalo nadstavbu třetího patra s prostory pro druhou domácnost a zvýšilo počet jednolůžkových pokojů pro klienty na osm. Při opravách došlo také k instalaci nového bezbariérového výtahu, bezbariérového sociálního zařízení a k výměně všech zastaralých rozvodů elektřiny i vody.

Díky většímu prostoru a změně dispozic může nyní všech osm klientů bydlet v jednolůžkových pokojích, což je jeden z hlavních bonusů. Více komfortu i soukromí přinesla do života klientů také nová společenská místnost, balkon i bezbariérový výtah. Takto vybudované prostředí přispívá k lepšímu nácviku a rozvoji samostatnosti klientů,“ vysvětlil ředitel Charity.

Rekonstrukce budovy Chráněného bydlení sv. Michaela v Žabovřeské ulici trvala 2,5 roku a celkově stála 18 milionů korun. Charita obdržela dotaci přes 10,8 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu. Významnou dotací 3 miliony pomohl Magistrát města Brna. Finančně přispěly Teplárny Brno a.s. a Portus Praha z.ú. Velkou část Charita hradí i z Tříkrálové sbírky a vlastních zdrojů. 

Chráněné bydlení sv. Michaela je pobytová sociální služba. Jejím posláním je vytvářet podmínky k důstojnému životu lidí s mentálním postižením, podporovat jejich začlenění do společnosti a rozvíjet jejich schopnost žít běžným způsobem života. Služba je poskytována v malých domácnostech, kde společně bydlí několik klientů. Osobní asistenti jim pomáhají v tom, co nezvládnou sami. Více zde.

Kontakt:
Simona Císařová
PR a tiskový servis
tel: 731 632 705
email: simona.cisarova@brno.charita.cz

Sledujte nás na Facebooku, Twitteru, Instagramu a na webových stránkách dchb.charita.cz

Foto: Richard Bouda