Diecézní charita Brno zve dobrovolníky na společný piknik
22. června 2020 Pro média

Diecézní charita Brno zve dobrovolníky na společný piknik

Poděkování, sdílení nebo také příležitost poznat dobrovolnictví. To vše nabízí unikátní akce Diecézní charity Brno s názvem DOBROpiknik. Společným piknikem 25. června v Björnsonově sadu chce Charita poděkovat všem svým dobrovolníkům a organizacím, se kterými spolupracuje. Během čtvrtečního odpoledne se od 15–19 hodin v parku představí dobrovolníci se svými příběhy, muzikanti i partneři. Pro všechny je připraveno grilování i stánky se zdravotně – sociální tématikou.

Na akci jsou zváni také ti, kteří se chtějí stát dobrovolníky. „Cílem DOBROpikniku je poděkovat všem dobrovolníkům za jejich práci. Právě uplynulé náročné měsíce nouzového stavu jasně ukázaly, že mezilidská solidarita nám umožní zvládnout i těžké časy. Každý, kdo pomáhá, navíc obohatí svůj život o dobrý pocit a získá mimořádnou zkušenost,“ řekl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Program pikniku:

15:00                                    zahájení akce

15:00 – 16:30                        představení Dobrovolnického centra DCHB, partnerských organizací (např. Loono, Kaprálův mlýn, ADRA, Dluhová poradna)

16:30 – 19:00                         koncerty kapel – Pan Miler, Sonic People

15:00 – 19:00                        stánky s programem – stezka bosou nohou, kolo, na kterém je možné uvařit čaj, deskové hry, taneční workshop, přednášky o prevenci úrazů, živá knihovna – dobrovolníci sdílející svoje zkušenosti

Více na o programu na FB.

Dobrovolnictví v době nouzového stavu 2020

Už od prvních dní epidemie koronaviru organizovalo Dobrovolnické centrum Diecézní charity Brno všechny, kteří chtěli pomáhat potřebným. Během nouzového stavu se u Charity registrovalo 127 dobrovolníků, kteří se zapojili do nákupů seniorům, rozvozu ochranných pomůcek, šití roušek, do telefonického programu pro osamělé – Dobré srdce na dálku nebo prací v nonstop centru pro lidi bez domova u Anthroposu. Během toho času vzniklo i speciální výukové video pro dobrovolníky a navázala se spolupráce s řadou dalších organizací (MUNI) a iniciativ (Šijeme roušky v Brně).

Dobrovolnictví v Charitě

Dobrovolnictví patří neodmyslitelně k Charitě. Právě v pomoci bez nároku na odměnu lze najít skutečné kořeny charitní práce. Už v roce 2002 vznikla síť charitních dobrovolnických center. Jejím úkolem je systematicky pracovat s dobrovolníky, kteří se již podílejí na aktivitách Diecézní charity Brno. V každé Oblastní charitě pracuje samostatný koordinátor dobrovolníků, který se dobrovolníkům věnuje a jejichž činnost zaštiťuje hlavní koordinátorka Sítě dobrovolnických center.

Dobrovolníci v roce 2019

Dobrovolníci v jednotlivých oblastech diecéze pomáhají při sbírkových a benefičních akcích. Například při největší Tříkrálové sbírce nebo při stále oblíbenější akci Koláč pro hospic. Do těchto sbírek se v brněnské diecézi v roce 2019 zapojilo 12 616 dobrovolníků. Druhou skupinu tvoří dobrovolníci vysílaní do jiných zařízení – například do nemocnic nebo domovů pro seniory. V roce 2019 jich bylo v diecézi 206. Poslední skupinou jsou krizoví dobrovolníci, kteří jsou využíváni především v době krize a přírodních katastrof. Těch bylo v Charitě evidováno 21.