Malý dárek udělá velkou radost. Obdarujte s Charitou seniory
10. prosince 2018 Pro média

Malý dárek udělá velkou radost. Obdarujte s Charitou seniory

Letošní strom splněných přání v Galerii Orlí pomůže poprvé seniorům. Na seniory a starší lidi, kteří nemohou Vánoce z různých důvodů trávit se svými blízkými a nemohou se jít třeba podívat ani na adventní trhy nebo do obchodů, se často zapomíná. Pojďme to změnit a obdarujme je tím, co si letos přejí. Spojíme tím generace a ukážeme, že na stáří záleží. „V minulých letech v Galerii Orlí mohli lidé plnit přání dětí, v letošním roce jsme se rozhodli pro změnu. Dárci na tomto stromě najdou přání seniorů z Domova pokojného stáří Kamenná a Chráněného bydlení sv. Anežky. Chceme tím udělat krásné Vánoce lidem, na které se zapomíná. Přitom jsou to právě senioři, kteří často tráví Vánoce sami,“ vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Diecézní charita Brno sepsala přání seniorů z Domova pokojného stáří Kamenná, Chráněného bydlení sv. Anežky a z pečovatelské služby. Přáníčka seniorů jsou skromná, ale i malý dáreček může udělat velkou radost.

Koho můžete obdarovat?

Domov pokojného stáří Kamenná

Nabízí pobytové služby pro seniory, kteří potřebují ze zdravotních nebo sociálních důvodů trvalý a pravidelný dohled a pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech nebo pohybu a tyto služby nelze zajistit v prostředí jejich vlastního domova. Pracovníci domova se snaží provádět seniory novou životní etapou a podporují jejich běžný způsob života s důrazem na respektování lidské důstojnosti a zachování kvality života ve stáří.

Domov pokojného stáří poskytuje služby domova pro seniory (osobám od 63 let, kapacita 4 lůžka) a domova se zvláštním režimem (osobám od 65 let, kapacita 40 lůžek). (Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby, jejichž soběstačnost je ovlivněna závažným zdravotním stavem – stařeckou, Alzheimerovou nebo jinými typy demencí.

Chráněné bydlení sv. Anežky

Poskytuje klientům v rámci sociálních služeb individuální bydlení a podporu pro to, aby mohli plnohodnotně vést běžný život. S ohledem na potřeby a přání klientů je jim poskytována individuální péče, díky které mohou klienti udržovat kontakt se svým sociálním okolím a věnovat se aktivnímu životu (například svým zájmům a koníčkům…) Službu z velké většiny využívají senioři, mohou ji využít i osoby s chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním nebo s mentálním či zdravotním postižením. Chráněné bydlení má v bezbariérovém domě v brněnské Žižkově ulici aktuálně kapacitu 18 bytů, ve kterých mají klienti vlastní kuchyň a sociální zařízení. V domě mohou také obyvatelé využít společenskou místnost, ve které jsou připravovány aktivizační činnosti a společné aktivity, a kapli.

Charitní pečovatelská služba sv. Rity

Pečovatelská služba pomáhá seniorům, kteří již nemohou ze zdravotních důvodů či kvůli zhoršeným pohybovým dovednostem zvládat péči o domácnost a potřebují občasnou dopomoc další osoby. Pečovatelská služba jako sociální služba maximálně podporuje soběstačnost klientů a jejich motivaci k samostatnému životu tak, aby mohli co nejdéle žít v přirozeném prostředí vlastních domovů. Cílem pečovatelské služby je, aby se klienti cítili co nejlépe. Pečovatelky pomáhají klientům v péči o sebe sama, například ve výkonu osobní hygieny, i v péči o domácnost, jako je zajištění stravování, dohled a dopomoc při běžném úklidu apod.

Děkujeme za Vaše dary pod Strom splněných přání.

Mgr. Simona Císařová

koordinátorka vzdělávacích aktivit
Tel.: 545 426 637 E-mail: csqo2Zl79bm%C27%X5prRb~lW5pJ