V sobotu 11. června se konala oslava 30 let Diecézní charity Brno. Slavnostní setkání pracovníků, zakladatelů, podporovatelů a dárců se konalo v Mikulově. Program byl složený ze tří částí – pěší pouti, děkovné mše svaté a společného setkání v zámku.

Pěší pouť pod mikulovským kopečkem

Oslava třicátého výročí Diecézní charity Brno začala čtyřkilometrovou poutí okolo Svatého kopečku v Mikulově. Skupina asi 250 charitních zaměstnanců, rodinných příslušníků, bývalých kolegů a kolegyň nebo přátel a podporovatelů vyrazila v 9:30 z parkoviště na Hradbách. Pod vedením o. Mgr. Jiřího Bůžka (který duchovně pečuje o pracovníky z brněnské Charity) se všichni společně modlili radostný růženec za třicet let Charity.

Pouť vedla stezkou mezi vinohrady okolo mikulovského kopečku. Po celou dobu dokresloval duchovní zážitek dechberoucí výhled na malebnou moravskou krajinu. Vinohradem, se stejně jako ratolesti vinné révy, vinuli dobří lidé, kteří se zasloužili o to, že Charita za třicet let dokázala pomoci tisícům lidí v nouzi.

Děkovná mše v kostele sv. Václava v Mikulově

Po pouti následovala děkovná mše v kostele sv. Václava v Mikulově. Mši svatou vedl obnovitel Charity – Mons. Vojtěch Cikrle. Kostel byl do posledního místa zaplněn pracovníky a jejich rodinnými příslušníky, podporovateli a přáteli Charity. V závěru mše byla otci biskupovi předaná ručně vyšívaná štola od klientů Denního stacionáře Effeta jako poděkování za 30 let vedení. 

U příležitosti třicátého výročí bylo vybráno 30 zaměstnanců, kteří dostali zvláštní ocenění od otce biskupa a ředitele Diecézní charity Brno Oldřicha Haičmana. Inspirativní příběhy oceněných zazněly přímo při slavnostním předávání a nyní si je můžete přečíst v sekci 30 srdcí Charity.

Zástupkyně ředitele pro rozvoj lidských zdrojů Lenka Pospíšilová připomněla, že Charitu tvoří její zaměstnanci. Poděkovala proto všem pracovníkům a jejich rodinám za neúnavnou a nesmírně důležitou práci. Ocenění za práci předala jménem všech zaměstnanců i řediteli Charity Oldřichu Haičmanovi.

Společné setkání v zámku

Odpoledne završilo společné setkání nad sklenkou moravského vína a dobrého jídla v nádherných reprezentativních prostorách Velkého sálu zámku Mikulov. Pro řadu kolegů to byla jedna z prvních příležitostí osobně se potkat po několikaleté covidové pauze. Možná také proto byla v sále velmi milá a opravdu přátelská atmosféra.

Foto: Richard Bouda

Všem organizátorům z břeclavské a brněnské Charity děkujeme!