Diecézní charita Brno dnes slaví 30 let
1. února 2022 Aktuálně

Diecézní charita Brno dnes slaví 30 let

Diecézní charita Brno slaví třicetileté výročí od svého obnovení brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. V únoru roku 1992 navázala na práci charitních svazů, které působily na území brněnské diecéze už od roku 1922.  Za třicet let se rozrostla do deseti oblastních Charit po celém Jihomoravském kraji a v části Vysočiny. Ročně pomůže až 58 tisícům klientů. Významné výročí si Charita připomene společnou děkovnou mší, sérií propagačních akcí, novým logem a také oceněním osobností.

DCHB 30 let

Je za námi třicet let, kdy jsme byli po boku lidem v různých životních situacích. Učili jsme se pomáhat systematicky a cíleně, získávali zkušenosti ze zahraničí. Během let jsme vytvořili vysoce profesionální síť pomoci ve stabilní organizaci, která stojí na křesťanských hodnotách. Charita se tak stala respektovaným poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Charitní práce vždy stála na konkrétních pracovnících, jejich rozhodnutích a odhodlání naplnit poslání při každodenní náročné práci. Přeji si, aby i do budoucna Charita zůstala pomáhající organizací i přesvědčením o solidaritě s lidmi v nouzi,“ říká Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno.

Akce ke 30 letům výročí

Diecézní charita Brno plánovala zahájit oslavu výročí společnou děkovnou mší, kterou měl celebrovat zakládající biskup Mons. Vojtěch Cikrle v brněnské katedrále. Z důvodů epidemické situace se ale hlavní slavnost přesouvá na 11. 6. 2022, kdy se pracovníci, podporovatelé a dárci setkávají při tradiční pouti. Na akci budou přítomni zaměstnanci, podporovatelé, dárci i dobrovolníci. V únoru bude po Brně jezdit speciální galerijní tramvaj, která je věnovaná tomuto výročí.  V druhé polovině roku, okolo svátku sv. Vincence z Pauly 27. září 2022, se oslavy zaměří na veřejnost. V plánu je například koncert nebo představení charitních osobností.

Služby Charity v průběhu let

Ročně charitní služby obslouží více jak 58 tisíc klientů. Nejčastěji jsou to rodiče samoživitelé, rodiny s dětmi v tísni, senioři, lidé bez domova, lidé se zdravotním postižením, cizinci v nouzi, nevyléčitelně nemocní a jejich blízcí a mnoho dalších. Během let se ze zakládající organizace rozrostla do společnosti, která poskytuje 106 sociálních, 30 zdravotních služeb a více jak 20 služeb prorodinných, volnočasových, dobrovolnických. (Z toho přímo v Brně poskytuje 24 služeb potřebným.) Za třicet let se tedy stala jednou z největších a nejdůležitějších neziskových nevládních organizací u nás, v současné době zaměstnává přes 1 800 pracovníků. Aktivity Charity navíc doplňuje ještě přes 1 100 dobrovolníků, kteří pomáhají při krizových situacích a v charitních službách. Až 16 000 dobrovolníků pomáhá při veřejných sbírkách.

Od počátku jsou nedílnou součástí posláním Charity i humanitární projekty. Během uplynulých let se podílela například na pomoci v Kosovu, Rumunsku, na Ukrajině, v Zimbabwe, Moldavsku, Tanzánii i na Balkánské cestě. V roce 2020 se podařilo dokončit a předat místním obyvatelům dvě zdravotní kliniky v iráckém Sinjaru.

Nezastupitelnou úlohu sehrála Charita po živelních katastrofách. V letech 1997, 2002, 2006 a 2009 pomáhala s odstraněním následků ničivých povodní v Čechách a na jižní Moravě. V roce 2021 zase jako jedna z prvních uspořádala veřejnou sbírku na pomoc lidem, které zasáhlo červnové tornádo. Tato sbírka se setkala s obrovskou vlnou solidarity, která nemá v české historii obdoby a stala se synonymem pomoci po tornádu. Díky mnohaletému působení Charity v tomto regionu je pomoc v poničených obcích konkrétní a dlouhodobá. 

Stručná historie Diecézní charity Brno

Veřejnosti se znovuobnovená Charita v roce 1992 poprvé představila při humanitární akci s názvem „SOS Osijek“, která se zaměřovala na pomoc válkou sužované Jugoslávii. Od srpna téhož roku pak vznikly pod záštitou Diecézní charity Brno postupně další oblastní charity v Jihlavě, Třebíči, Brně, Blansku, Břeclavi a v Hodoníně. Od ledna 1993 byla zřízena Oblastní charita Žďár nad Sázavou a v polovině února Oblastní charita Znojmo, následně pak v roce 2007 Oblastní charita Rajhrad a Tišnov. Oblastní Charity začaly své působení provozováním Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, dnes domácí zdravotní péčí, kterou tehdy podpořil pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví a je i v současnosti nejrozšířenější charitní službou.  Od počátku brněnské Charity stojí v čele ředitel Oldřich Haičman, který tuto funkci zastává dodnes.

Více informací i na www.dchb.brno.cz

Kontakt:
Eva Bělocká
Oddělení komunikace DCHB
tel: 728 836 285
eva.belocka@brno.charita.cz