Charitní Ošetřovatelská služba dostává nový název – Domácí zdravotní péče
3. dubna 2020 Aktuálně

Charitní Ošetřovatelská služba dostává nový název – Domácí zdravotní péče

Odborná zdravotní péče o nemocného doma, v Charitě od počátku tradičně označovaná jako Charitní ošetřovatelská služba, se k 1. dubnu 2020 přejmenovává na Domácí zdravotní péči.  

Důvodem změny názvu je zpřesnění termínu, který označuje odborné zdravotní ošetření profesionální sestrou přímo v domácím prostředí pacienta. Domácí zdravotní péči poskytuje všech 10 oblastních charit včetně Brna - v celém Jihomoravském kraji a v části Kraje Vysočina.

KOŘENY CHARITNÍ PRÁCE

Charitní ošetřovatelská služba patří k pilířům charitní práce, protože byla první službou Charity po jejím znovuobnovení v devadesátých letech. „Aktuální situace v době krize ukazuje, že zdravotní sestry které pečují o pacienty doma, jsou důležitou složkou systému zdravotní péče. Naše mnohaletá praxe navíc ukázala, že pacienti v této péči nejen lépe prospívají, ale dokonce Domácí zdravotní péče je zhruba osmkrát levnější než nemocniční,“ vysvětlila metodička zdravotnických činností Diecézní charity Brno Irena Prokšová.

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V DOBĚ EPIDEMIE

Právě nyní, v době pandemie koronavirové infekce, využívá Domácí zdravotní péči přes 2 tisíce pacientů na území celé diecéze Diecézní charity Brno. Často na samotách a vesnicích pomáhají zdravotní sestry s péčí o nemocné a seniory, kteří jsou nyní nejvíce ohroženi onemocněním covid-19. Domácí zdravotní péče také významně přispívá ke zvládnutí extrémní zátěže nemocničního zdravotního systému. Pacienti, kteří jsou propouštěni z nemocnic do domácího ošetření, totiž uvolňují kapacity pro nemocné s koronavirem.

Pro tuto péči potřebujeme zajistit pro naše setřičky ochranné zdravotní pomůcky. Chcete nám s tím pomoci, abychom mohli zůstat nablízku? 

Podpořte nás