Dar z Huawei propojí seniory s jejich rodinami
7. května 2021 Aktuálně

Dar z Huawei propojí seniory s jejich rodinami

Padesát mobilních telefonů darovali tuto středu zástupci firmy Huawei Diecézní charitě Brno. Ta je předá seniorům ze svých služeb, kteří jsou v době pandemie osamocení. Díky daru si konečně popovídají a „uvidí se“ se svými příbuznými. Část telefonů poslouží také pečovatelům či sociálním pracovníkům Charity.

Mobilní telefony předali Charitě Dina Mašínová a Petr Mrkvica z firmy Huawei. „Chceme pomoci seniorům, které covid odřízl od jejich rodin. Spontánně tak vznikl projekt ICT Against Covid-19, kdy rozdáváme mobilní telefony seniorům, aby mohli vést videohovor se svými blízkými. Telefony využijí i zdravotní sestřičky či pečovatelky, které poradí seniorům s registrací na očkování a podobně. Součástí projektu je i Diecézní charita Brno,“ přibližuje Dina Mašínová.

V této době, kdy je velmi obtížné se setkávat, jsou mobilní telefony opravdu oporou. „Techniky je stále více třeba. Jsme rádi za to, že nás firma Huawei podpořila a že považuje naši činnost za důležitou. Děkujeme,“ sděluje ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Diecézní charita Brno působí v Jihomoravském kraji a části Kraje Vysočina. Spadá pod ni 9 oblastních Charit. Ve městě Brně Diecézní charita Brno poskytuje přes 20 sociálních a zdravotních služeb. Věnuje se také dalším formám pomoci lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Charity pomáhají seniorům, lidem s handicapem, lidem s duševním onemocněním, matkám s dětmi v tísni, jednotlivcům i rodinám v nouzi, lidem bez domova, zadluženým, dlouhodobě nezaměstnaným, cizincům a dalším potřebným.

Huawei předává dar CharitěHuawei předává dar CharitěHuawei předává dar CharitěHuawei předává dar Charitě