Diecézní charita Brno testuje klienty i pracovníky na covid-19 přístrojem ICHROMA II
14. října 2020 Aktuálně

Diecézní charita Brno testuje klienty i pracovníky na covid-19 přístrojem ICHROMA II

Diecézní charita Brno zakoupila speciální přístroje ICHROMA II na testování přítomnosti viru způsobující nemoc covid-19. „V testování se zaměříme především na pobytové služby, klienty z rizikových skupin a zaměstnance, kteří s nimi pracují. Odběrem výtěru z nosohltanu a následným zpracování získáme výsledek už do 12 minut s přesností 95 %. Týdně provádíme 50 testů s jedním přístrojem ICHROMA II. Aktuálně díky testování evidujeme 15 potvrzených případů nákazy virem. U pozitivních nálezů jsme připraveni okamžitě reagovat izolací, úpravou provozu nebo karanténou. Tím výrazně zvyšujeme ochranu našich klientů i pracovníků. Přesné informace navíc pomohou zkrátit dobu karantény pracovníků na nezbytně nutnou dobu. V situaci, kdy zaměstnanci budou muset zůstat na OČR, je testování šance, jak předejít personálnímu kolapsu, “ vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Podle odborného stanoviska Státního zdravotního ústavu je nejpravděpodobnější záchyt viru v prvním týdnu nakažení. Včasné odhalení přítomnosti viru covid-19 je tedy důležitým nástrojem prevence šíření epidemie. Diecézní charita Brno k tomuto kroku přistoupila také proto, že dosavadní epidemiologický vývoj je nepříznivý a čekací doba na testovacích místech i několik dní. „Pokud náš přístroj ukáže pozitivní výsledek, je nutné jej potvrdit i následnými PCR testy. Ty správnost našich výsledků vždy potvrdily. Hlavní výhodou přístroje ICHROMA II je, že získáváme okamžitou zpětnou vazbu o aktuálním stavu na konkrétní službě,“ dodal ředitel.

IMG_20201008_143216Testování pomocí přístroje ICHROMA II pracuje na principu přítomnosti antigenu. „Tento přístroj nám v reálném čase říká, který testovaný je případným ohrožením pro ostatní,“ vysvětlil MUDr. Jiří Dolák odborný ředitel společnosti Podané ruce, která společně s Charitou nákup zařízení zajistila.

Diecézní charita Brno do budoucna plánuje pravidelné plošné testování všech pracovníků v přímé péči. Takovým postupem by Diecézní charita Brno ještě více minimalizovala riziko zavlečení infekce mezi klienty.

Dále poskytujeme naše služby seniorům, lidem s postižením, nevyléčitelně nemocným a mnoha dalším. 

Přispějte na nákup ochranných pracovních pomůcek a pomozte nám pečovat bezpečně!

Za necelou minutu nám pomůžete pomáhat díky zabezpečené platební bráně Pays (poskytovatelem je AXIMA s.r.o.):

Pro získání potvrzení o daru vyplňte během zadávání platby svůj email a po jejím dokončení odešlete formulář, který se zobrazí na našem webu. Jinak nejsme vaši platbu schopni identifikovat a nebudeme vám moci potvrzení vystavit. 

Klikni pro více informací o možnostech podpory