Dluhové poradny Charity klientům pomáhají řešit milostivé léto
15. prosince 2021 Aktuálně

Dluhové poradny Charity klientům pomáhají řešit milostivé léto

O pomoc s řešením dluhů v akci milostivé léto dosud požádalo Diecézní charitu Brno 79 lidí. „Už patnáct klientů Dluhové poradny v Brně se rozhodlo řešit své dluhy prostřednictvím milostivého léta. Dva lidé mají proces úspěšně za sebou a ostatní rozeslali žádost o vyčíslení jistin u exekutorů. V dalších poradnách, které Charita provozuje v Blansku, Znojmě, Slavkově u Brna a Tišnově využilo milostivé léto celkem devět klientů. Většina z nich čeká na vyčíslení výše jistiny u exekutorů. Tři z nich jsou v situaci, že již znají jistiny a měli by být i schopni je uhradit,“ popsal situaci ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Od konce října mohou lidé požádat o milostivé léto, tedy zbavit se některých exekucí tím, že zaplatí původní dluh s poplatkem 908 Kč navíc. Charitní poradny v Brně, Blansku, Znojmě, Slavkově u Brna a Tišnově klientům nabízí pomoc s podáním žádosti o milostivé léto a provedením procesem. V této problematice se na poradny obrací stávající klienti i noví zájemci. Celkem už Charitu požádalo o pomoc s řešením milostivého léta 79 lidí.  „Přímo v Brně se na nás v akci milostivé léto obrátilo 50 lidí. Z toho 22 lidí již bylo klienty Dluhové poradny centra CELSUZ. Dalších 24 se nově stalo klienty a ostatní zůstali pouze jako zájemci,“ doplnil koordinátor Dluhové poradny CELSUZ Jan Dvořáček.

Celkem 55 lidí, kteří se obrátili na Dluhové poradny Charity, akce milostivé léto nakonec nevyužilo. „Nejčastějším důvodem, proč lidé nevyužili milostivé léto bylo, že nemají dostatečné finanční prostředky na uhrazení jistiny, jsou v insolvenci, nemají dluhy vůči státu, nebo mají mnoho dluhů a milostivé léto jim výrazně nepomůže,“ vysvětlil ředitel a dodal: „Z našich zkušeností vyplývá, že situace mnoha klientů je komplikovaná a řešení dluhu vyžaduje delší čas. Bylo by proto vhodné milostivé léto prodloužit, aby lidé akci opravdu stihli využít.“

Diecézní charita Brno všem zájemcům stále nabízí pomoc s procesem oddlužení. Lidé se mohou obrátit na kteroukoliv Dluhovou poradnu Charity. Specializovaní pracovníci lidem vysvětlí aktuální možnosti, provedou procesem nebo poskytnou další informace. Akce milostivé léto je plánovaná do 28. ledna 2022.

CHARITNÍ PORADNA

ADRESA

Charitní poradna Blansko

U Lázní 1734, 680 01 Boskovice

Pracoviště Blansko

Komenského 19, Blansko

Charitní sociálně právní poradna Slavkov u Brna

Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Pracoviště Hodonín

Wilsonova 4441/9, 695 05 Hodonín,

Pracoviště Bučovice

Sovětská 912, 685 01 Bučovice,

Dluhová poradna CELSUZ Brno

Bratislavská 58, Brno, 602 00

Poradna Porta Tišnov

Ráboňova 116, Tišnov, 666 01

Charitní poradna Znojmo

Dolní Česká 1, Znojmo 66902

 

Diecézní charita Brno se také obrací na dárce, kteří chtějí podpořit klienty využívající milostivé léto a provoz dluhových poraden. Svůj příspěvek mohou zaslat na číslo účtu 4211325188/6800, variabilní symbol 9230. Získané peníze pomohou lidem na využití milostivého léta.