Laskavá a respektující komunikace je pro pracovníky Charity součástí práce
9. června 2020 Aktuálně

Laskavá a respektující komunikace je pro pracovníky Charity součástí práce

V uplynulých dnech vydala zástupkyně ombudsmana doporučení pro veřejnost, jak mluvit a psát o lidech s postižením a jak s nimi komunikovat. Diecézní charita Brno je jedním z největších poskytovatelů sociální a zdravotních služeb v České republice. Charita považuje jednání s respektem za nedílnou součást svého poslání.

Každý nový pracovník Diecézní charity Brno je zván na úvodní adaptační školení. Součástí toho vstupního setkání je například seznámení s charitním posláním, historií, vizí nebo doporučeným způsobem komunikace. „Naši pracovníci jsou školení profesionálové a ví, jak komunikovat. Vítáme ale snahy šířit laskavé jednání dál napříč společností, protože věříme, že pro každý lidský vztah je vždy důležitý vzájemný respekt, úcta i otevřenost,“ dodal ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Každý člověk je pro nás důležitý

Příkladem doporučovaného jednání může být Denní stacionář Nesa z Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Za svoji činnost v roce 2019 získal stacionář cenu, která se uděluje za mimořádný počin, vzor nebo projekt ve prospěch lidí s postižením. K hodnotě ocenění přispívá i fakt, že do kategorie „Projekty handicapu“ nominovaly Denní stacionář Nesa přímo spokojené rodiny uživatelů této služby. Zkušenosti se službami charitního stacionáře popsaly rodiny uživatelů v nominační zprávě. Ocenily především mimořádnou lidskost a pochopení pracovníků.

Denní stacionář Nesa si jako svoji filozofii zvolil motto: „Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznáván a milován takový, jaký je.“ (Michele Pascale Duriezová) Dlouholetý přístup zaměstnanců Denního stacionáře Nesa je ukázkou doporučení zástupkyně ombudsmana jak v komunikaci, tak i v celkovém přístupu při poskytování sociálních služeb.