Mons. Zouhar se po devatenácti letech rozloučil s Charitou. Nahradí ho Mons. Václav Slouk
14. června 2021 Aktuálně

Mons. Zouhar se po devatenácti letech rozloučil s Charitou. Nahradí ho Mons. Václav Slouk

Mons. Josef Zouhar byl devatenáct let prezidentem Diecézní charity Brno. Na slavnostní mši, u příležitosti Charitní poutě v Křižanově 12. června 2021, se s funkcí v Charitě rozloučil. Úlohu prezidenta nově převzal Mons. Václav Slouk, který dosud sloužil jako duchovní správce pro Brno.

Mons. Josef Zouhar působil v roli prezidenta Diecézní charity Brno devatenáct let. Byl zodpovědný za morálně-etickou oblast, stál u vytváření novodobé podoby Charity a podílel se na vzniku Strategického plánu. Jako člen vedení byl vždy otevřený i ke konzultacím personálních otázek nebo přicházejících společenských výzev.

Pout_nahled 7

Prezident Mons. Josef Zouhar nezapomínal ani na konkrétní pracovníky Charity. S kolegy se vždy osobně vítal na zahajovacím Adaptačním kurzu. Jako vedoucí kněží pro Charitu významně přispíval i k duchovnímu růstu celé organizace. „Za veškerou práci, rady, duchovní vedení i modlitby Mons. Josefa Zouhara v čele Diecézní charity Brno srdečně děkujeme. Věříme, že díky přispění prezidenta Mons. Josefa Zouhara dokázala Charita plnit svoje poslání,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Pout_nahled 8

S Mons. Josefem Zouharem, prezidentem Diecézní charity Brno, jsem strávil mnoho těžkých i radostných chvil. V těžkostech mě dokázal podržet, radostné události se mnou empaticky sdílel. Vybavuji si naše společné cesty do Rumunska, Moldavska, na Ukrajinu. Obdivoval jsem ho, jak se vždy rád ujal řízení auta, a to i v nočních hodinách a na rozbitých silnicích. Pozvedl duchovní úroveň Charity a citlivě dokázal témata víry přinášet i mezi pracovníky. Rád budu na jeho působení v Charitě vzpomínat,“ doplnil osobní pohled ředitel Haičman.  

Pout_nahled 6