Nový program Dobré srdce na dálku telefonicky propojuje osamělé a dobrovolníky
8. dubna 2020 Aktuálně

Nový program Dobré srdce na dálku telefonicky propojuje osamělé a dobrovolníky

Lidé, kteří jsou v době epidemie osamělí a nemají nikoho, kdo by je vyslechl. Těm nyní pomáhá nový program Dobrovolnického centra Diecézní charity Brno. „V pečovatelské službě sledujeme, že přibývá lidí, kteří se cítí osamělí, nemají si s kým popovídat… O to horší je situace teď, v době karantény. Zahájili jsme tedy nový program Dobré srdce na dálku, do kterého se zapojují naši dobrovolníci,“ zdůvodňuje ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. Pravidelné telefonáty s dobrovolníky pomáhají osamělým lidem zvládnout sociální izolaci, karanténu a omezení. Nejedná se o terapeutické rozhovory, ale podporu běžného lidského sdílení a komunikace.

Dobré srdce na dálku je určeno seniorům, nemocným lidem, lidem v karanténě, pracovníkům na „homeofficu“, ale i všem těm, kteří potřebují v současné době mnoha změn, aby je někdo vyslechl. Zájemci o telefonické hovory se mohou hlásit na čísle 516 410 668 a 737 234 078, která v Charitě funguje jako Linka důvěry. Pracovníci Charity potřebné zaznamenají do své databáze, seznámí je s podmínkami programu a následně jim koordinátorka dobrovolníků přidělí vhodného dobrovolníka. Ten jim bude pravidelně telefonovat – jednou až třikrát týdně, vždy nejdéle 30 minut a ze skrytého telefonního čísla.

 „Programem Dobré srdce na dálku se naše Dobrovolnické centrum snaží reagovat i na problémy spojené se sociální izolací, karanténou a nouzovým stavem. Už nyní evidujeme první zájemce o telefonické hovory a také máme spoustu dobrovolníků, kteří se do programu úspěšně zapojují,“ uvádí Oldřich Haičman.

Do telefonování pro Dobré srdce na dálku se zapojila i dobrovolnice Radka. „Stačilo pár minut hovoru a druhý člověk byl opravdu nadšený, že slyší lidské slovo. Tak málo mělo pro všechny velký význam,“ popisuje dobrovolnice Radka.

Dobré srdce na dálku vzniklo ve spolupráci s projekty Smysluplné rozhovory a Beze slovDalší informace o projektu