Připravili jsme pro vás Výroční zprávu za rok 2019
24. července 2020 Aktuálně

Připravili jsme pro vás Výroční zprávu za rok 2019

Rok 2019 byl v Diecézní charitě Brno plný nových projektů, rozvoje stávajících služeb a posilování dlouhodobé strategie.

Ve Výroční zprávě 2019 naleznete jak přehled historie, organizační strukturu i základní vizi Diecézní charity Brno, tak také přehled nejzajímavějších událostí z oblastních Charit.

Najdete zde i souhrnná data o hospodaření a statistiky našich služeb za celou brněnskou diecézi. Ve Výroční zprávě 2019 se seznámíte s nejdůležitějšími sbírkovými a fundraisingovými projekty uplynulého roku nebo nabídkou vzdělávání Diecézní charity Brno.

Například našich deset domácích hospiců pečovalo o 755 pacientů a umožnilo jim tak strávit poslední chvíle v domácím prostředí s blízkými. 8 323 klientů využilo charitních poradenských služeb pro řešení své obtížné životní situace. Naše pečovatelky se v roce 2019 staraly o 2 643 uživatelů a uskutečnily celkem 519 204 návštěv v kraji. V chráněném bydlení naší Charity žije 124 klientů po celé diecézi. Charitní šatníky poskytly oblečení 11 532 lidem v krizové situaci. 304 neúplných rodin s dětmi našlo bezpečí v našich azylových domech pro matky či otce v tísni.

Díky podporovatelům, donátorům, sponzorům i dárcům se nám již desítky let daří profesionálně starat o potřebné v celém Jihomoravském kraji a v části Kraje Vysočina. Děkujeme!

Chcete také pomoci Charitě v péči o potřebné?  PODPOŘTE NÁS