Cena Charity ČR: Ocenění za obětavou a laskavou práci získala pečovatelka z tišnovské charity
11. listopadu 2018 Přečtěte si o nás

Cena Charity ČR: Ocenění za obětavou a laskavou práci získala pečovatelka z tišnovské charity

Devět lidí s různým povoláním, rozličnými schopnostmi i vzděláním, kteří působí v charitních službách, převzali na konci října Cenu Charity ČR. Mezi těmi, kteří za svou vytrvalou a pečlivou práci i jedinečnou osobnost ocenění získali, byla také pečovatelka Hana Mácová z Oblastní charity Tišnov.

Paní Mácová v charitní pečovatelské službě pracuje od roku 2011. Kolegové i její klienti, senioři, ji vnímají jako laskavou a dobrosrdečnou a zároveň důslednou ženu. K zásadovosti a důslednosti svým přístupem dokáže citlivě motivovat také všechny okolo sebe. Práce je pro ni zároveň posláním.

Oceněním Hany Mácové chce Charita vyjádřit poděkování všem pečovatelkám, které obětavě a s každodenním nasazením uskutečňují charitní poslání služby potřebným. „Všichni ocenění patří mezi řádné a dlouholeté pracovníky Charit, jsou to skutečně ‚lidé na svém místě‘, kteří jsou pro ostatní skutečným vzorem,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Cenu vedení Charity ČR udělilo letos vynikajícím pracovníkům již po jedenácté. Prostřednictvím nominace i samotného slavnostního předávání cen takto Charita oceňuje práci zaměstnanců, kterých v jejích službách po celé republice působí více než osm tisíc.

Letos se slavnostní předání ocenění uskutečnilo 31.10.2018 v rámci benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha v pražském Obecním domě. Cenu získalo pět mužů a čtyři ženy napříč všemi Charitami. Přibližte si slavnostní atmosféru na fotografiích ve fotogalerii.

Paní Mácové za všechny zaměstnance i příznivce Diecézní charity Brno srdečně gratulujeme!