Kontakty

Leona Balgová

vedoucí zařízení - Domov svaté Agáty Břeclav
Tel: 519 331 457, 605 233 404     7.BxRW677%BFRYUSXkrm2Zl4YanBZd54Ys

Ing. Josef Gajdoš

ředitel Oblastní charity Břeclav
Tel: 519 331 444, 603 235 220     5hFoWW_75_BCQOQ8~.pvRf2938Es-Z29g

Bc. Hana Hajduchová

sociální pracovník - vedoucí - Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav
Tel: 775 950 094     38AkO65bZnpr5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ

Jitka Haladyová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 519 331 455, 605 233 401     5bGuRW.778qI5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ

Simona Hermannová

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 428 358     %bzy4Z2%0kzk4.enW7c-Sb9978IhT65j4mnhTj

Mgr. Hana Hrubá

vedoucí zařízení - Domácí zdravotní péče charita Břeclav
Tel: 519 322 207, 737 230 769     38AkO6hmX8m%C0h_YenFO1.7~bGkO1p

Mgr. Ingrid Hrubá

asistentka ředitele
Tel: 605 398 437, 519 331 445     4gtBZ22%~nokQOQ8~.pvRf2938Es-Z29g

Bc. Petra Jadamíková

sociální pracovník - Charitní pečovatelská služba Břeclav
Tel: 519 322 208, 730 554 020     _.GBRW%7Z8zs1~l7VX~l837dWokmYZhaa8kmb

Mgr. Martina Janásová

sociální pracovník
Tel: 519 331 455, 777 650 056     88EDZ.5458Ak9~l7VX~l837dWokmYZhaa8kmb

Olga Jandová

účetní
Tel: 519 331 442, 737 230 854     -etkO85fZhIkQOQ8~.pvRf2938Es-Z29g

Renata Jiráska

pracovnice v sociálních službách
Tel: 519 331 455, 605 233 401     ~.Ak-Z2b4knC1Z4WH9EoT-5nT-uk87j7T-M

Dagmar Kokešová

koordinátor charitní záchranné sítě
Tel: 519 326 866, 605 398 430     Z8twRb2c-drC5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ

Lenka Králíková

vedoucí zařízení - Charitní pečovatelská služba Břeclav
Tel: 519 322 208, 737 230 855     7.AuRWajWevu5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ

Lucie Mitricová

administrativní pracovnice - dispečink
Tel: 739 389 201     7npsVWcaakvm5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ

Klára Slámová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 519 331 455, 605 233 401     6enBRWidWfBFRYUSXkrm2Zl4YanBZd54Ys

Ing. Bc. Přemysl Suchomel

vedoucí zařízení - Nízkoprahové denní centrum Břeclav
Tel: 519 331 440, 731 402 702     _krwV92kb-uy33b6LToBV1b7c5prRb~lW5pJ

Mgr. Jarmila Uhlířová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 519 331 455, 605 233 401     58EwZ-54bays8~l7VX~l837dWokmYZhaa8kmb