Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Anna Kalová

zástupkyně ředitele
Tel: 737 230 852     WgAkO95d-onjGK6dWgFu5W7%WkvDRW7r

Romana Karasová

asistentka ředitele
Tel: 547 232 223, 737 230 770     ~hzk4Z2cWknC5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ

Mgr. Marcela Kazdová

vedoucí domácího hospice, vrchní sestra
Tel: 734 149 632     88EmV-5468Mn5f56LTGs9.enT-uk87j7T-M

Lenka Králíková

vedoucí zařízení - Charitní pečovatelská služba Břeclav
Tel: 519 322 208, 737 230 855     7.AuRWajWevu5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ

Ing. Petra Kratochvílová

Organizačně-technický pracovník
Tel: 730 571 331, 731 598 906     _.GBRWajWmBmYf~d-onjGKja%gBFO1.7~bGkO1p

Tomáš Krejčí

správce ICT Služby Brno
Tel: 604 243 104     ahzk9Waj0cpsQOQ8~gBhT65j4mnhTj

Mgr. Jana Křížová

koordinátor domácí hospicové péče
Tel: 731 625 501     58AkO9haghIkQOQl4lAy.W7%WkvDRW7r

Mgr. Pavlína Kolářová

vedoucí TP SOVY, Housing First
Tel: 734 683 867     _8IvZ.546hyk8~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb

Zdeněk Kousal

fundraiser
Tel: 736 523 630, 567 563 671     g_rxV92c-nFk2YUS5buvRf54YanBZd54Ys

Mgr. Zuzana Kovářová

vedoucí Následné péče Jihlava
Tel: 731 616 676     gnMk4Z2c-onB5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ

Marie Krajíčková

zástupce vedoucí pečovatelské služby Nová Říše
Tel: 730 571 165, 736 523 642     88EsVWajWcvm1~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb

Mgr. Romana Kubů

vedoucí Centra primární prevence DOK Jihlava
Tel: 736 523 660     ~hzk4Z2cb9HjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r

Bc. Aneta Kučerová, DiS.

zástupce vedoucí služby NZDM Vrakbar Jihlava
Tel: 739 381 037     WgrDRWamY.Ey.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M

Bc. Pavla Křížová

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 737 234 082     ZfGjGK.gZhAs4W7%WkvDRW7r