Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Ivo Tesař

pracovník v sociálních službách

Bc. Eliška Tesařová

pracovník v prorodinných službách – konzultant
Tel: 775 613 622     Y.AD8ecjbmujGKjj09vmO1.7~bGkO1p

Mgr. Michaela Tichá

vedoucí oddělení fundraisingu a komunikace, projektová manažerka
Tel: 777 300 609     8bprR3b7TmvmYZ4WHkntYb5-T-uk87j7T-M

Božena Tomšovská

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 737 542 131     YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Mgr. Kateřina Topolářová

odborný pracovník v sociálních službách
Tel: 603 199 923     68Go87d7TmBz5-5j-onjGK6j9hkmYZhaa8kmb

Mgr. Vojtěch Trmač

fundraiser, projektový manažer
Tel: 735 749 746     chwDV1.4akzkTYUSabFx5f2938Es-Z29g

Denisa Tržilová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 734 435 480     Z.As9Z2l~svv5f56LTGBV0~9T-uk87j7T-M

Bc. Libor Třeška, DiS.

sociální pracovník, koordinátor aktivit pro dlouhodobě nezaměstnané
Tel: 538 700 955, 731 619 692     7boy8Wjj0lxkQOQ8~gBhT65j4mnhTj