Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Veronika Smetanová, DiS.

koordinátorka poradenství, sociální pracovnice
Tel: 731 403 107     c.Ey47a7Tlzo-Zdgc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ

Ing. Vítězslav Smolka

správce systému Vema
Tel: 545 426 612, 739 244 354     cbGobcb7c5Fw5-a7VX~l8.e4YanBZd54Ys

Jana Sochorová

vedoucí služby Bárka - Charitní domácí hospicová péče
Tel: 739 389 254     58AkOce93hEy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M

Irena Sokolová

Koordinátorka charitní půjčovny
Tel: 731 437 855     _nwm5fd7VX~l8.e4YanBZd54Ys

Mgr. Danuše Soldánová

sociální pracovník, koordinátor služby rané péče
Tel: 731 674 847     Z8AE932k-eqk4~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ

Bc. Zdislava Součková

zástupce ředitele pro služby sociální péče, vedoucí CHPS Kamenice
Tel: 736 523 654     g_vC2Zl7TlBET9enW7c-07.dWonhT65j4mnhTj

Bc. Milena Stejskalová

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 734 694 347     8byo4Z2ka.wC1Zbgc8m%Cj87~5prRb~lW5pJ

Mgr. Zdeněk Strašák

ředitel Oblastní charity Rajhrad
Tel: 739 389 101, 547 232 223     g_rxV92kaknCR94WHkntYb5-T-uk87j7T-M

Mgr. Anna Strnadová

koordinátorka, sociální pracovnice
Tel: 568 851 146, 736 529 304     Zhzy.7dcW7c--b984-kmYZhaa8kmb

Mgr Jana Studýnková

terénní pracovník v obcích zasažených tornádem
Tel: 731 208 766     58AkOcjmZrAu5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ

Bc. Eva Stuchlíková

Lektorka
Tel: 736 529 336    

Ing. Bc. Přemysl Suchomel

vedoucí zařízení - Nízkoprahové denní centrum Břeclav
Tel: 519 331 440, 731 402 702     _krwV92kb-uy33b6LToBV1b7c5prRb~lW5pJ

MUDr. Lucie Světláková

primářka Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Tel: 731 642 472     7npsVWin0myk1~l7VX~BR8.jW_kmYZhaa8kmb

Hana Svobodová, DiS.

vedoucí zařízení Chráněné bydlení Skryje, vedoucí služby Sociální rehabilitace Skryje
Tel: 734 860 771, 534 008 340     38AkOclgXhqy.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys

Jana Svobodová, DiS.

vedoucí Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel
Tel: 731 629 964     %8zEV-4WHsAy0_e4YanBZd54Ys

Jitka Svobodová

pečovatelka
Tel: 568 851 146, 604 583 529     Zhzy.7dcW7c--b984-kmYZhaa8kmb