Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Ludmila Sedláčková

administrativní pracovnice charitního bazaru Baltazar
Tel: 731 428 371     7nqwZ-54%.qvR1agc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ

Mgr. Veronika Slavíková

administrátor charitních webů DCHB, koordinátor Tříkrálové sbírky DCHB
Tel: 736 779 441     c.Ey47a7Tlyk.7agc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ

Jana Sochorová

vedoucí služby Bárka - Charitní domácí hospicová péče
Tel: 739 389 254     58AkOce93hEy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M

Bc. Veronika Smetanová, DiS.

koordinátorka poradenství, sociální pracovnice
Tel: 731 403 107     c.Ey47a7Tlzo-Zdgc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ

Bc. Milena Stejskalová

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 734 694 347     8byo4Z2ka.wC1Zbgc8m%Cj87~5prRb~lW5pJ

Irena Sokolová

Koordinátorka charitní půjčovny
Tel: 731 437 855     _nwm5fd7VX~l8.e4YanBZd54Ys

Šárka Svobodová, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 737 448 220     %8EuRWin-9Bn5f56LTMnRb2938Es-Z29g

Mgr. Dana Sklenářová

koordinátorka vzdělávacích aktivit
Tel: 545 426 637     csqo2Zl79bm%C27%X5prRb~lW5pJ

Mgr Jana Studýnková

terénní pracovník v obcích zasažených tornádem
Tel: 731 208 766     58AkOcjmZrAu5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ

Mgr. Danuše Soldánová

sociální pracovník, poradce rané péče
Tel: 731 674 847     Z8AE932k-eqk4~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ

Lenka Selucká

pracovník v sociálních službách

Bc. Eva Stuchlíková

Lektorka
Tel: 736 529 336    

Jitka Svobodová

pečovatelka
Tel: 568 851 146, 604 583 529     Zhzy.7dcW7c--b984-kmYZhaa8kmb

Mgr. Anna Strnadová

koordinátorka, sociální pracovnice
Tel: 568 851 146, 736 529 304     Zhzy.7dcW7c--b984-kmYZhaa8kmb

Mgr. Tomáš Staněk

pracovník v sociálních službách
Tel: 736 520 933     ahzk9WilWgruQOQl~.osTW7%WkvDRW7r

Kateřina Saidlová

pracovnice Charitní záchranné sítě
Tel: 739 389 138     _hzyTfe8YbprQOQl~.osTW7%WkvDRW7r